Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Flera hus på rad, byggda intill kusten. Foto: Mikael Svensson / Scandinav bildbyrå

Från planering till åtgärd

Arbetet med klimatanpassning sker på flera nivåer och inom olika sektorer i samhället. Vårt uppdrag är att förbättra och stödja klimatanpassningen inom markbyggnation och fysisk planering.

Planeringskedet

I planeringsskedet är relevant underlag viktigt. För att kunna planera för klimatanpassningsåtgärder krävs ofta underlag från olika sektorer. Vi samordnar underlag som rör ras, skred och erosion och som olika nationella myndigheter tillhandahåller. Vi utvecklar också kartvisningstjänster som presenterar underlag från sektorer för ett givet geografiskt område och vi tar fram vägledningar för användarna.

Beslutsprocessen

Beslutsprocessen blir ofta mer effektiv om det är tydligt vilka förutsättningar och underlag beslutet bygger på och  beslutet kan omvärderas vid nya förutsättningar eller om ett nytt underlag tillkommer. Vi har utvecklat verktyg för en värdering av olika åtgärder ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi verkar även för att slutanvändare och intressenter blir delaktiga tidigt i beslutsprocessen.

Genomförande av åtgärder

Vid genomförande behöver markens egenskaper beaktas. Hänsyn behöver också tas till miljöpåverkan, samt ekonomiska och sociala faktorer. Vi förmedlar kunskap om olika konkreta anpassningsåtgärder inom markbyggandet och tar fram ny kunskap och nya metoder när det gäller förebyggande åtgärder mot markrörelser och föroreningsspridning orsakade av förändringar i klimatet.

Vi erbjuder mot avgift expertstöd till kommuner och regionala myndigheter i alla skeden av processen med klimatanpassning – det vill säga både i planskedet, under beslutsprocessen och i  arbetet med genomförandet av konkreta åtgärder.

Samordning

Boverket ansvarar för att samordna det nationella arbetet med klimatanpassning för den byggda miljön. Boverket har regeringens uppdrag att i nära samarbete med SGI, länsstyrelserna, MSB och SMHI leda arbetet. Myndigheterna har tagit fram en gemensam programförklaring (PDF, 2,36 MB) som visar på inriktningen för olika samverkansområden fram till 2022.

Läs mer om samordningsuppdraget hos Boverket .

Senast uppdaterad/granskad: 2022-01-04
Hjälpte informationen dig?