Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Laboratoriearbeten

Vi utför undersökningar av jord och andra fasta material enligt ackrediterade och kvalitetssäkrade metoder. Som forskningslaboratorium samlar vi olika kompetenser och kan därför erbjuda anpassade undersökningar och helhetslösningar.

SGI Laboratorium består av ett geotekniklaboratorium och ett miljölaboratorium. Utbud och priser för de vanligaste undersökningarna hittar du under respektive laboratorium. Du kan också kontakta oss med förfrågningar och önskemål.

Vi har tillgång till expertkunskap på flera olika områden, så som geoteknik, geologi, kemi och mikrobiologi. Erfaren laboratoriepersonal arbetar tillsammans med våra handläggare och forskare. Det gör att vi kan erbjuda specialundersökningar och hjälpa till med helhetslösningar. Alltifrån planering av provtagning till val av analysmetoder och utvärdering av resultaten.

Prioriteringar vid beställningar

SGI:s laboratorieverksamhet har enligt vår instruktion som huvudsaklig uppgift att vara ett stöd för vår egen verksamhet. I mån av kapacitet vill vi även vara en resurs för externa beställare. Gärna som stöd i forskning och utvecklingsarbete, avancerad provning och specialförsök. Under perioder när vår kapacitet är begränsad, till exempel på grund av högt beställningstryck eller sjukfrånvaro, måste vi därför prioritera nya beställningar enligt följande:

  • Interna beställare, det vill säga uppdrag där laboratorierna utgör stöd i vår egen verksamhet.
  • Externa beställare i annan offentlig verksamhet (myndigheter, länsstyrelser, kommuner, universitet och högskola).
  • Externa beställare i näringsverksamhet.

Vi hoppas att du som extern beställare har förståelse för detta.

Ackreditering och certifiering

Sedan 1991 är vi ackrediterat av SWEDAC enligt SS-EN/IEC 17025:2005 och är även kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004 och ISO 9001:2000.  Mer information om vår ackreditering och certifiering.                          

Metodutveckling

Vi har stor erfarenhet av metodutveckling och medverkar sedan länge i Svenska Geotekniska Föreningen, SGF:s , arbete med att ta fram anvisningar och standarder. Vi medverkar också i olika CEN-standardiseringskommittéer och på så vis bidrar vi till att utveckla standarderna för både fält- och laboratoriemetoder.

Senast uppdaterad/granskad: 2023-04-25
Hjälpte informationen dig?