Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Ras, skred och slamströmmar

Ras, skred och slamströmmar är exempel på snabba massrörelser i jord eller berg. Dessa rörelser kan orsaka stora skador på mark och byggnader inom det drabbade området, men även påverka intilliggande områden.

Illustration över förloppet vid ett ras. Foto: Illustration Robert Källgren

I ett ras rör sig de enskilda delarna (jordkorn, stenar etc.) fritt i förhållande till varandra.


Illustration över förloppet av ett skred Foto: illustration Robert Källgren

I ett skred däremot är det en sammanhängande massa av jord eller en del av en bergslänt som kommer i rörelse.


Längs bäckraviner och i branta och långa sluttningar, kan vattenmättade jordmassor av grov jord strömma vidare ner längs ravinen eller utför slänten som en så kallad slamström. En gemensam nämnare är att ovanstående händelser kan inträffa utan säker och tydlig förvarning.

Här i Skolboken kan du lära dig mer om varför skred inträffar och vad som är varningstecken på ett begynnande skred.

Fakta om svenska skred och ras

Här beskriver vi ett urval av skred som inträffat i Sverige i modern tid, som till exempel skreden i Vagnhärad och Tuve.

Du kan också själv söka fakta om tidigare naturhändelser i vår kartvisningstjänst Inträffade skred, ras och övriga jordrörelser.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-10-30
Hjälpte informationen dig?