Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Våra nyheter

 1. 27 november 2023

  Svara på vår enkät om arbetet med förorenade sediment

  SGI arbetar fortlöpande med att undersöka hur arbetet inom efterbehandlingsområdet fungerar idag och vad som kan förbättras för att arbetet ska bli mer effektivt. Just nu genomför vi en enkät om förorenade sediment.

 2. 21 november 2023

  SGI fortsätter att arbeta med Kalmar kommun kring ett förändrat klimat

  Statens geotekniska instituts forskningsprojekt Coala fortsätter sitt samarbete med Kalmar kommun kring höjda vattennivåer. Under de nästkommande två åren kommer både tjänstepersoner och allmänheten vara inblandade i arbetet.

 3. 7 november 2023

  Ytterligare 2,6 miljoner kronor till skredsäkring i Lilla Edet

  Utredningar som gjorts i Lilla Edet visar att det finns risk för ras och skred i området Ellbo – och att det behöver stabilitetshöjande åtgärder. Nu får kommunen bidrag för att påbörja arbetet.

 4. 30 oktober 2023

  Kommuner med skredrisk på studiebesök i Lilla Edet

  I Lilla Edet pågår ett omfattande arbete för att minska risken för ras och skred. I september visades det skredsäkrande arbetet för andra intressenter längs älven. Syftet var att besökarna skulle få en inblick i hur arbetet kan gå till.

 5. 24 oktober 2023

  Kraftig stranderosion i Skåne - byggnader rasade i havet

  Stormen Babet orsakade stor erosion längs stränderna i södra och östra Skåne. På flera ställen är kustlandskapet helt förändrat. Bryggor har slagits sönder, vägar och byggnader har skadats eller rasat ut i havet.