Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Våra nyheter

 1. 11 juni 2024

  Två av tre tror att extrema naturhändelser i den egna kommunen blir vanligare om tio år

  Två av tre tror att naturrelaterade extremhändelser i den egna kommunen kommer att bli vanligare de kommande tio åren, enligt en undersökning från Statens geotekniska institut. Undersökningen visar samtidigt att en majoritet av medborgarna inte har förberett sig för extrema naturhändelser.

 2. 22 maj 2024

  Ny vägledning om bakgrundshalter i sediment

  Statens geotekniska institut förklarar i en ny vägledning innebörden av begreppet bakgrundshalter i sediment och hur begreppet används i olika sammanhang. Till exempel vid inventering och utredning av förorenade sedimentområden. 

 3. 13 maj 2024

  Enkät: Hur använder du riskvärdering i arbetet med förorenade områden?

  SGI utför en enkätundersökning om hur riskvärderingar används i arbetet med förorenade områden. Riskvärdering är en process där olika åtgärdsalternativ jämförs och där positiva och negativa effekter lyfts fram. Syftet är att underlätta valet av åtgärd.

 4. 7 maj 2024

  Så kan man upptäcka vägar med risk att spricka

  Tät jord, ökad nederbörd, sluttning och i vissa fall avverkning av skog. Det är några av de faktorer som kan bidra till kryprörelser i jord, långsamma skred och sprickbildning i vägar. De olika faktorerna presenteras i en förstudie ledd av Statens geotekniska institut, SGI.

 5. 25 april 2024

  Forskningsprojekt ska göra plats för vattnet

  Vart ska vattnet ta vägen vid skyfall och annat extremväder? Och hur ska samhället på bästa sätt skapa utrymme för vattnet och undvika allvarliga översvämningar? Det är två huvudfrågor i projektet room4water där VTI samarbetar med SGI, SLU och Karlstads universitet.