Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Våra nyheter

 1. 3 juli 2024

  Allmänhetens foton kan bidra i forskning om kusten

  Nu kan allmänheten ta foton som bidrar till att skydda kustlinjen från erosion. Statens geotekniska institut har satt upp fotostationer längs strandkanten i tre orter, Ystad, Båstad och Laholm. Med fotonas hjälp ska forskare kunna se hur kusten förändras och var den behöver skyddas.

 2. 11 juni 2024

  Två av tre tror att extrema naturhändelser i den egna kommunen blir vanligare om tio år

  Två av tre tror att naturrelaterade extremhändelser i den egna kommunen kommer att bli vanligare de kommande tio åren, enligt en undersökning från Statens geotekniska institut. Undersökningen visar samtidigt att en majoritet av medborgarna inte har förberett sig för extrema naturhändelser.

 3. 22 maj 2024

  Ny vägledning om bakgrundshalter i sediment

  Statens geotekniska institut förklarar i en ny vägledning innebörden av begreppet bakgrundshalter i sediment och hur begreppet används i olika sammanhang. Till exempel vid inventering och utredning av förorenade sedimentområden. 

 4. 13 maj 2024

  Enkät: Hur använder du riskvärdering i arbetet med förorenade områden?

  SGI utför en enkätundersökning om hur riskvärderingar används i arbetet med förorenade områden. Riskvärdering är en process där olika åtgärdsalternativ jämförs och där positiva och negativa effekter lyfts fram. Syftet är att underlätta valet av åtgärd.

 5. 7 maj 2024

  Så kan man upptäcka vägar med risk att spricka

  Tät jord, ökad nederbörd, sluttning och i vissa fall avverkning av skog. Det är några av de faktorer som kan bidra till kryprörelser i jord, långsamma skred och sprickbildning i vägar. De olika faktorerna presenteras i en förstudie ledd av Statens geotekniska institut, SGI.