Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Våra nyheter

 1. 24 november 2022

  Webbinarium: Kustdataportal ger ökad förståelse för våra föränderliga kuster

  Vågor, strömmar, vindar och varierande vattenstånd gör havskuster till dynamiska miljöer som är i ständig förändring, särskilt i södra Sverige. För att bättre förstå kusternas dynamik har myndigheter och universitet genomfört flera studier inom samverkansforumet Regional kustsamverkan Skåne/Halland, vilket har resulterat i nya data som hjälper oss förstå kusterna bättre. Informationen har hittills legat spridd på olika platser, och det har varit svårt för en användare att få överblick. SGI la...

 2. 9 november 2022

  Behandling som kan göra jord mindre giftig får fyra miljoner kronor

  Forskare vid Statens geotekniska institut ska titta vidare på hur biokol kan användas för att förbättra kvaliteten på förorenad jord och minska spridningen av miljögifter. Nu får projektet fyra miljoner kronor av RE:Source.

 3. 2 november 2022

  Många märker att kusten försvinner, färre känner till åtgärderna

  Kusterna i södra Sverige drabbas i allt högre grad av stigande havsnivåer, stormar och erosion. För att mildra problemen görs åtgärder som återplantering av ålgräs och strandfodring. En studie från bland annat SGI visar att boende i de drabbade områdena ofta inte vet vilka åtgärder som görs i deras närmiljö.

 4. 31 oktober 2022

  Möte i Lilla Edet om arbetet med skredrisk

  Tisdagen den 8 november bjuder Statens geotekniska institut (SGI) tillsammans med Lilla Edets kommun in till ett möte om det pågående arbetet med skredsäkring.

 5. 25 oktober 2022

  Bättre beräkningar av sulfidjord ska ge väg- och järnvägsbankar som håller över tid

  Med byggda högar på sulfidjord har forskare från SGI under mer än ett decennium studerat jordens hållfasthet och sättningar. Resultaten kan användas till att bättre förutse hur sulfidjord förändras över lång tid, vilket är viktigt vid exempelvis väg- och järnvägsbyggen. Kunskapen kan ge ekonomiska och miljömässiga vinster.