Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Bilden visar ett mobilkamerahållare vid Göta älv (Rösbo) Foto: SGI/Dominika Nordh

Mobilstativ vid Rösbo

RiverTrack - dokumentera förändringar av strandkanter

Statens geotekniska institut, SGI, övervakar vattendrag med hjälp av foton från allmänheten. Det ger kunskap om strandkantens förändring, erosion samt potentiella risker som översvämning och jordskred. Genom RiverTrack samlas strandbilder in som ger data för övervakning av erosion och vegetation.

Strandkanter längs vattendrag förändras successivt av olika processer, exempelvis erosion, fartygstrafik, höga vattenstånd och kraftiga regnfall. Detta påverkar landskapet, djurlivet och livsmiljöerna. I samarbete med kommuner och markägare väljs platser där det finns ett intresse av att förstå långsiktiga förändringar i miljön. En fotopunkt, stolpe med mobilstativ, installeras på dessa platser.

Bidra genom dina bilder

RiverTrack baseras på en teknik för övervakning av stränder med hjälp av "medborgarforskning" som samlar in bilder från en fast observationspunkt, en fotopunkt. Syftet är att bättre förstå hur vattendragets strandlinjer utvecklas över tid genom att analysera bilder som samlas in av "medborgarforskare".

Genom att ta en bild idag kan du hjälpa till att fånga trender som erosion och återhämtning, vilket förbättrar vår kunskap om dessa processer och möjliggör anpassning till liknande framtida händelser samt bevarande av unika miljöer vid vattendraget!

Fotopunkt i Rösbo

SGI har installerat de två första RiverTrack-fotopunkter vid Göta älv i Rösbo, i Göteborgs kommun, för att undersöka hur eroderande strandkanter utvecklas efter att ett naturanpassat erosionsskydd byggts 2021. Området vid Rösbo har utsatts för  erosion orsakat till största del av fartygsvågor som påverkat stränderna. Denna erosion har lett till att betydande markområden försvunnit sedan 60-talet.

Hur fungerar RiverTrack?

RiverTrack bygger på att samla in upprepade bilder av strandkanten tagna från samma plats vid olika tidpunkter. Genom att använda bildbehandling blir dina foton värdefulla data som kan används av forskare för övervakning av erosion och växtlighet. Ju fler bilder desto bättre insikt i kort- och långsiktiga effekter av vattendragetsförändringar.

När du är vid en av våra stationer, ta fram din smartphone och bli en riktig forskare:

1. Placera din smartphone på sidan (horisontellt) i stödet så att kameran är riktad mot  stranden genom sökaren.

2. Ta en bild utan zoomeffekt.

3. Dela din bild med oss antingen genom att:
           - Skanna QR-koden
           - Skicka ett mejl till rivertrack@sgi.se (glöm inte att bifoga bilden)
           - Dela på Instagram eller Facebook med hashtaggen
              (t.ex. #RiverTrackRösbo)

Inkludera tid och datum då bilden togs. Alla fotografer kommer att vara anonyma.

RiverTrack är inspirerat av projektet CoastSnap som skapades av forskare vid University of New South Wales i Australien och är nu aktivt i 22 länder runt om i världen. Mer information om det globala CoastSnap-nätverket.

 

Senast uppdaterad/granskad: 2024-01-15
Hjälpte informationen dig?