Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Bilden visar en mobilhållare vid en strand Foto: SGI/Dominika Nordh

CoastSnap - bidra till övervakningen av kustlinjen

Kustområdet i södra Sverige förändras successivt, exempelvis av stigande havsnivåer, stormar eller kraftiga regnfall. Dessa förändringar kan ske långsamt eller vara mycket snabba. Genom CoastSnap kan du bidra till övervakningen av kustlinjen.

Statens geotekniska institut, SGI, ingår i det internationella strandövervakningsnätverket CoastSnap. Tillsammans med några kustkommuner har SGI under 2024 installerat de första CoastSnapstationerna för att undersöka hur stranden påverkas av olika havsförhållanden och klimat.

CoastSnap ger alla möjlighet att bli "medborgarforskare" och därigenom bidra till övervakningen av kustlinjen.

Vad är CoastSnap?

CoastSnap är en metod för att följa stränders förändring över tid. CoastSnap bygger på medborgarforskning, vilket betyder att du som medborgare genom fotografier bidrar med information som hjälper oss förstå hur kustområdena förändras. Varje gång du tar en bild av stranden och skickar den till CoastSnap blir du en del av en medborgarrörelse som ger forskare den data som behövs för att bygga kunskap om kusten.

Varje bild du tar fångar ett ögonblick i tiden, och när många ögonblick läggs samman kommer en tidsserie att framträda. Denna tidsserie visar hur stranden anpassar sig till förändringar i vind, vågor och vattennivåer, vilket skapar en bättre förståelse av just den strand som fotograferats.

Hur fungerar CoastSnap?

CoastSnap bygger på upprepad insamling av kustbilder tagna vid en och samma plats. Att bilderna tas från samma plats säkerställer att bilderna kan jämföras. Genom bildbehandlingsalgoritmer omvandlar CoastSnap dina bilder till värdefulla data som forskare kan använda för att förstå och skydda stranden. Ju fler bilder som skickas in från olika tider och väderförhållanden, desto bättre blir insikterna i hur stranden förändras på kort och lång sikt.

Fotografera så här

När du är vid CoastSnap fotopunkt, ta fram din smartphone och bli en riktig forskare:

1.     Placera din smartphone på sidan (liggandes) i stödet så att kameran är riktad mot stranden.
2.     Ta en bild utan zoomeffekt.
3.     Dela din bild med oss antingen genom att:
        - Skanna QR-koden
        - Skicka ett mejl till coastsnap@sgi.se (glöm inte att bifoga bilden)
        - Dela på Instagram eller Facebook med hashtaggen av platsen du besöker, till exempel #CoastSnapMalenstrand

Se till att inkludera tid och datum då bilden togs. Alla fotografer kommer att vara anonyma.

Våra CoastSnap Stationer

Varje övervakningsstation inkluderar ett smartphonestöd och tillhörande skylt med instruktioner. CoastSnap station finns vid:

Strandlinjen vid Ystad sandskog.


Malenstrand, Båstad.

Skummeslövsstrand.

CoastSnap skapades av forskare vid University of New South Wales i Australien och är nu aktivt i 22 länder runt om i världen. Mer information om det globala CoastSnap-nätverket .

Senast uppdaterad/granskad: 2024-01-16
Hjälpte informationen dig?