Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Fakta om inträffade skred och ras

Varje år inträffar många skred och ras, de flesta i obebyggda områden. Men också bebyggd mark drabbas. Vi samlar korta fakta om inträffade ras, skred och andra jordrörelser samt erosion i en databas.

I genomsnitt inträffar ett skred större än 1 ha vartannat till vart tredje år. Flera skred större än 10 ha har inträffat i bebyggda områden under 1900-talet. Dessa har orsakat betydande skador på byggnader och anläggningar och i vissa fall också medfört förluster i människoliv.

Här är de jordrörelser som orsakat störst skada i modern tid.

Nationell skreddatabas

Skreddatabasen är en sammanställning över inträffade skred, ras, erosion och övriga jordrörelser i Sverige med tillhörande beskrivning av typ av händelse, omfattning, läge och så vidare. Antal registrerade händelser är 1372 stycken (september 2015). Uppdatering sker ungefär en gång per år.

Vissa större skred har en utförligare beskrivning i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s, Naturolycksdatabas .

Det initiala arbetet med skreddatabasen (PDF, 0,77 MB) (2001) finns dokumenterat i SGI-V512.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig?