Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Flera hus på rad, byggda intill kusten. Foto: Mikael Svensson / Scandinav bildbyrå

Riskområden för ras, skred, erosion och översvämning

Här hittar du information om tio särskilda riskområden för ras, skred, erosion och översvämning. Områdena har identifierats på uppdrag av regeringen.

Statens geotekniska institut och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har haft regeringens uppdrag att identifiera särskilda riskområden för ras, skred, erosion och översvämning som är klimatrelaterade. Tio särskilda riskområden med komplexa klimatrelaterade hot har identifierats och även översiktliga risker för landets kommuner har sammanställts. 

Resultaten från uppdraget har redovisats i en rapport och sammanfattas också i en karttjänst med interaktiva kartor som visar översiktliga risker för landets kommuner.

Rapporten till regeringen innehåller också förslag på åtgärder som behöver genomföras för att skapa bättre förutsättningar för klimatanpassningsarbetet i Sverige och därmed minska riskerna med ras, skred, erosion och översvämning.

Analyserna som genomförts visar att ras, skred, erosion och översvämning kan få mycket stora konsekvenser för människors liv och hälsa, för ekosystem och för infrastruktur, bebyggelse och kulturarv om inte åtgärder för att minska riskerna vidtas.

I högerspalten hittar du rapporten och karttjänsten. 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2021-06-01
Hjälpte informationen dig?