Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Klimatpåverkan vid geokonstruktioner

En byggnads grundläggning kan ge stor påverkan på klimatet. SGI har tillsammans med byggaktörer tagit fram generiska klimatdata för olika grundläggningsmetoder. Detta för att enklare kunna bedöma klimat påverkan för olika metoder.

Klimatpåverkan vid grundläggning beror främst på den stora mängden cement och stål som används, samt de transporter som krävs.  Storleken på klimatpåverkan beror bland annat på de geologiska förhållandena och byggnadens konstruktion, vilket påverkar val av grundläggningsmetod och mängden schaktmassor som måste transporteras.

Klimatdeklaration av byggnader

Sedan den 1 januari 2022 måste byggherrar deklarera klimatpåverkan av nya byggnader för att få bygglov. Syftet med klimatdeklarationen är att minska klimatpåverkan från byggande.

 Även om klimatpåverkan från grundläggning för närvarande inte ingår i klimatdeklarationen, kan detta komma att ändras. Boverket har nyligen föreslagit en utökad klimatdeklaration av byggnader där det föreslås att grundläggning och markarbeten ska klimatdeklareras från och med 2027.

Beräkna klimatavtryck för grundläggning av hus

För att kunna bedöma klimatpåverkan från olika grundläggningsmetoder krävs kvalitetsgranskade klimatdata. SGI har tillsammans med byggaktörer tagit fram generiska klimatdata för 21 olika grundläggningsmetoder som gjorts tillgängliga via Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM).

Klimatdata möjliggör att klimatpåverkan kan lyftas tidigt vid planering och därigenom bidra till mer hållbara val under byggprocessen.

Projektets slutrapport: Klimatdata för geokonstruktioner

Skillnader och likheter mellan klimatdeklarationer av byggnader i Norden

SGI har granskat skillnader och likheter mellan klimatdeklarationer av byggnader i Norden. Rapporten visar bland annat skillnader i krav på geokonstruktioner, gränsvärden för klimatpåverkan och referensvärden.

Införande av gränsvärden för klimatpåverkan är en viktig del av en klimatdeklaration. Här har länderna kommit olika långt. I Danmark finns redan ett gränsvärde som stegvis kommer att skärpas, medan Sverige och Finland håller på att förbereda införandet av gränsvärden. För Norge är det ännu oklart när gränsvärden kommer att införas.

Rapport: Sammanställning av nuläge i Norden, Statens geotekniska institut, SGI, Linköping, 2023-09-06.

Senast uppdaterad/granskad: 2023-11-10 Innehållsansvarig är Christel Carlsson
Hjälpte informationen dig?