Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Undersökning av förorenade områden

Undersökning av områden som misstänks vara förorenade görs för att se om området är förorenat eller inte. En mer detaljerad undersökning kan sedan behövas för att ge mer information, exempelvis om det kan finnas risker för människors hälsa eller miljön. Om det finns risker kan området behöva saneras.

Många förorenade områden bidrar redan idag med betydande utsläpp av ämnen med oacceptabla miljöeffekter som följd och de är ett stort framtida hot mot hälsa och miljö. För mer grundläggande information om förorenade områden kan du läsa vidare här.

För att utreda ett område brukar arbetet genomföras stegvis och innefattar flera olika moment, som till exempel inventering, en eller flera olika fältundersökningar, riskbedömning och åtgärdsutredning. Du kan läsa mer om de olika momenten här.

Innan en undersökning påbörjas ska en provtagningsplan tas fram. Om undersökningen görs efter beslut från tillsynsmyndigheten, som oftast är kommunen eller länsstyrelsen, ska de ges möjlighet att påverka vad som ska göras. Läs mer om provtagningsplaner och provtagning här.

Det finns många olika typer av undersökningar för till exempel mark, vatten och sediment. Du kan läsa mer om dessa på Undersökningsportalen .

Standarder

SGI har tillsammans med SIS/TK 535 tagit fram en guide om de standarder som finns för att provta, provbereda och analysera förorenad jord. Den visar också på standarder för terminologi och definitioner, liksom metodik för riskbedömning av potentiellt förorenade områden och vägledning för hållbar efterbehandling (riskvärdering). Läs mer på denna sida och i produktguiden på SIS:s webbplats .

Mätningar och analyser

Vissa mätningar kan göras redan i fält. Det gäller till exempel undersökning av markens genomsläpplighet, jordprovers innehåll av flyktiga kolväten samt vattenprovers pH, temperatur och redoxpotential. Du kan läsa mer om fältmätningar här och på Undersökningsportalen. På Undersökningsportalen finns mer detaljerad information om fältmätningar för olika medier.

I laboratoriet gör man därefter ytterligare analyser av de upptagna provernas egenskaper, till exempel föroreningsinnehåll och vattenhalt.
Läs mer om laboratorieanalyser.

Senast uppdaterad/granskad: 2023-12-15
Hjälpte informationen dig?