Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Skylt som varnar för ett förorenat område. Foto: SGI

Expertstöd (fd korttidsstöd)

SGI erbjuder kortfattad kostnadsfri rådgivning till samtliga länsstyrelser och kommuner i arbetet med förorenade områden, miljöjuridik, deponier, avfall samt förorenade sediment.

Naturvårdsverket, NV, har genom avtal med SGI, förstärkt sina rådgivningsresurser. Vi har därigenom möjlighet att ge kortfattade kostnadsfria råd till länsstyrelser och kommuner. Kommuner ska i första hand vända sig till länsstyrelsen, som kan hänvisa vidare till oss för stöd och rådgivning. Det är viktigt att frågorna är tydliga och väl avgränsade samt har en omfattning som är anpassad till den begränsade tid som stödet medger. 

I det fall de rör sig om mera omfattande beställarstöd till kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter så kan vi även hjälpa till med detta. Du hittar information om det på vår sida om beställarstöd.  

Förorenade områden och miljöjuridik

Vi kan ge kortfattade kostnadsfria råd till länsstyrelser och kommuner i arbetet med bidrags- och tillsynsärenden samt till kommuner som med bidrag från Naturvårdsverket utför efterbehandlingsprojekt. Vi kan även ge råd kring ansvarsutredningar och i andra miljöjuridiska frågor som rör förorenade områden.  

Du kan också hitta information på våra vägledningssidor om förorenade områden, bland annat om miljöjuridik. Du kan dessutom hitta svar på tekniska frågeställningar under Frågor och svar inom expertstöd förorenade områden. Där publicerar vi exempel på frågor som ställts av länsstyrelser och kommuner

Deponier och avfall

Vi kan ge kortfattade kostnadsfria råd till länsstyrelser och kommuner i arbetet med tillsyn och prövning av deponier samt med bedömning och klassning av avfall.

Du kan också hitta svar på tekniska frågeställningar under Frågor och svar om deponier och avfall. Där publicerar vi exempel på frågor som ställts av Naturvårdsverket, länsstyrelser och kommuner.

Förorenade sediment

SGI, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelserna erbjuder i samarbete kostnadsfri rådgivning till länsstyrelser och kommuner i samband med utredningar och åtgärder som berör förorenade sediment. Kommuner och länsstyrelser kan ställa frågor till SGI:s kontaktperson, som sedan för frågorna vidare till lämpliga experter vid de olika myndigheterna.

 

Senast uppdaterad/granskad: 2020-09-01
Hjälpte informationen dig?