Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Bild från Viskan Foto: Adobe Stock

Skredrisk Viskan - pågående

Sedan 2012 genomför SGI skredriskkarteringar längs prioriterade vattendrag i Sverige, finansierat med klimatanpassningsanslag. I karteringen ingår en bedömning av klimatförändringens effekter på skredrisken. För närvarande pågår utredningar längs Viskan.

Aktuellt

Under sommar och höst 2023 genomförs geotekniska undersökningar  längs Viskan som underlag för en stabilitetsutredning. Undersökningarna genomförs i ett område inom Marks kommun (område C i kartan). Inledande geotekniska undersökningar på några platser, liksom en sjömätning längs vattendraget, genomfördes under 2021 och 2022. Tidigare undersökningar har inventerats hos berörda kommuner och Trafikverket. Äldre geologiskt underlag har sammanställts av SGU.
Stabilitetsutredningen kommer att pågå även under 2024.

Utredningsområdet

Undersökningsområdet sträcker sig från Kinna ner till mynningen i havet i Klosterfjorden. De delar av sträckan som planeras för skredriskkarteringen är indelade i område A (inom Varbergs kommun) samt område C (inom Marks kommun). Sträckan omfattar ca 17 km i område A och ca 30 km i område C. Karteringen inleds i område C för att därefter fortsätta i område A.

Senast uppdaterad/granskad: 2023-06-01
Hjälpte informationen dig?