Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

En hand som håller i en rapport från Göta älv utredningen. Foto: Elin Sjöstedt, SGI

Rapporter om skredrisker längs Göta älv

Skredrisker längs Göta älv, i dagens och i ett framtida klimat, redovisas i en slutrapport i tre delar och 34 delrapporter. Som stöd vid användning av resultaten har vi tagit fram en vägledning.

Slutrapport

Slutrapporten består av tre delar. Här finns de för nerladdning:
Del 1 - Samhällskonsekvenser (PDF, 5 MB) (PDF, 5,89 MB)
Del 2 - Kartläggning (PDF, 17 MB) (PDF, 17,31 MB)
Del 3 - Kartor (PDF, 22 MB) (PDF, 22,1 MB)

Del 1 och del 2 finns också översatta till engelska:
Part 1 - Societal consequences (PDF, 4 MB) (PDF, 4,32 MB)
Part 2 - Mapping (PDF, 11 MB) (PDF, 11,9 MB)

Delrapporter

GÄU - delrapport 1
Erosionsförhållanden i Göta älv (PDF, 23,73 MB) (PDF, 23 MB)
Bengt Rydell, Linda Blied, Håkan Persson, Wilhelm Rankka

GÄU - delrapport 2
Fördjupningsstudie om erosion i vattendrag (PDF, 3,96 MB) (PDF, 3 MB)
Bengt Rydell, Håkan Persson, Linda Blied, Sofia Åström, Walter Gyllenram

GÄU - delrapport 3
Hydrodynamisk modell för Göta älv. Underlag för analys av vattennivåer, strömhastigheter och bottenskjuvspänningar (PDF, 17,05 MB) (PDF, 17 MB)
Sofia Åström, Dan Eklund, Sture Lindahl

GÄU - delrapport 4
Transport av suspenderat material i Göta älv (PDF, 2,47 MB) (PDF, 2 MB)
Gunnel Göransson, Håkan Persson, Karin Lundström 

GÄU - delrapport 5
Ytgeologisk undersökning med backscatter – Analys för Göta älv och Nordre älv (PDF, 2,85 MB) (PDF, 2 MB)
Marin Miljöanalys AB 

GÄU - delrapport 6
Bottenförhållanden i Göta älv (PDF, 22,34 MB) (PDF, 22 MB)
Fredrik Klingberg

GÄU - delrapport 7
Bedömning av grundvattenförhållanden för slänter längs Göta älv – Allmän vägledning (PDF, 1,51 MB) (PDF, 1 MB)
Håkan Persson, Per-Evert Bengtsson, Karin Lundström, Petter Karlsson

GÄU - delrapport 8
Känslighetsanalys för variationer i grundvattennivå och val av maximala portryck i slänter längs Göta älv – Exempel från en slänt (PDF, 1,58 MB) (PDF, 1 MB)
Håkan Persson

GÄU - delrapport 9
Bedömd förändring av maximala grundvattennivåer i Göta älvdalen till följd av förändrat klimat (PDF, 1,77 MB) (PDF, 1 MB)
Linda Blied, Håkan Persson 

GÄU - delrapport 10
Studie av portryckens påverkan från nederbörd och vattenståndsvariation i tre slänter längs Göta älv (PDF, 1,54 MB) (PDF, 1 MB)
Linda Blied 

GÄU - delrapport 11
Analys av uppmätta portryck i slänterna vid Äsperöd och Åkerström (PDF, 2,42 MB) (PDF, 2 MB)
Thomas Rihm 

GÄU - delrapport 12
Metodik för inventering och värdering av konsekvenser till följd av skred i Göta älvdalen (PDF, 3,41 MB) (PDF, 3 MB)
Yvonne Andersson-Sköld 

GÄU - delrapport 13
Metodik konsekvensbedömning - Känslighetsanalys, klassindelning och applicering av metodik i hela utredningsområdet (PDF, 1,77 MB) (PDF, 2 MB)
Yvonne Andersson-Sköld

GÄU - delrapport 14
Metodik konsekvensbedömning – Bebyggelse (PDF, 1,58 MB) (PDF, 1 MB)
Stefan Falemo 

GÄU - delrapport 15
Metodik konsekvensbedömning – Kartläggning, exponering, sårbarhet och värdering av liv (PDF, 1,72 MB) (PDF, 1 MB)
Stefan Falemo 

GÄU - delrapport 16
Metodik konsekvensbedömning – Sjöfart (PDF, 2,01 MB) (PDF, 2 MB)
Ramona Bergman 

GÄU - delrapport 17
Metodik konsekvensbedömning – Väg (PDF, 4,86 MB) (PDF, 4 MB)
Ramona Bergman

GÄU - delrapport 18
Metodik konsekvensbedömning – Järnväg (PDF, 2,43 MB) (PDF, 2 MB)
Ramona Bergman

GÄU - delrapport 19
Metodik konsekvensbedömning – Miljöfarliga verksamheter och förorenade områden (PDF, 1,98 MB) (PDF, 1 MB)
Helena Helgesson, Thomas Rihm 

GÄU - delrapport 20
Metodik konsekvensbedömning – Naturmiljö (PDF, 7,07 MB) (PDF, 7 MB)
Pascal Suer

GÄU - delrapport 21
Metodik konsekvensbedömning – Energi och ledningsnät (PDF, 2,24 MB) (PDF, 2 MB)
Paul Frogner Kockum 

GÄU - delrapport 22
Metodik konsekvensbedömning – VA-system (PDF, 2 MB) (PDF, 2 MB)
Thomas Rihm 

GÄU - delrapport 23
Metodik konsekvensbedömning – Näringsliv (PDF, 1,94 MB) (PDF, 1 MB)
Tonje Grahn

GÄU - delrapport 24
Metodik konsekvensbedömning – Kulturarv (PDF, 2,88 MB) (PDF, 2 MB)
Tonje Grahn 

GÄU - delrapport 25
Metodik konsekvensbedömning – Känslighetsanalyser (PDF, 2,07 MB) (PDF, 2 MB)
Tonje Grahn 

GÄU - delrapport 26
Metodik konsekvensbedömning – Bebyggelse och kartläggning, exponering, sårbarhet och värdering av liv – Fallstudie Ale kommun (PDF, 7,85 MB)(PDF, 8 MB)
Stefan Falemo 

GÄU - delrapport 27
Hydrologiska och meteorologiska förhållanden i Göta älvdalen (PDF, 3,35 MB) (PDF, 3 MB)
Sten Bergström, Johan Andréasson, Katarina Losjö, Björn Stensen, Lennart Werm 

GÄU - delrapport 28
Metodbeskrivning sannolikhet för skred: Kvantitativ beräkningsmodell (PDF, 4,29 MB) (PDF, 4 MB)
Bo Berggren, Claes Alén, Per-Evert Bengtsson, Stefan Falemo

GÄU - delrapport 29
Kartering av kvicklereförekomst för skredriskanalyser inom Göta älvutredningen. Utvärdering av föreslagen metod samt preliminära riktlinjer (PDF, 1,73 MB) (PDF, 1 MB)
Hjördis Löfroth 

GÄU - delrapport 30
Quick clay mapping by resistivity – Surface resistivity, CPTU-R and chemistry to complement other geotechnical sounding and sampling (PDF, 11,32 MB) (PDF, 11 MB)
Hjördis Löfroth, Pascal Suer, Torleif Dahlin, Virginie Leroux, David Schälin

GÄU - delrapport 31
Inverkan av förändringar i porvattnets kemi, främst salturlakning, på naturlig leras geotekniska egenskaper – Litteraturstudie (PDF, 3,1 MB) (PDF, 3 MB)
Rolf Larsson

GÄU - delrapport 32
Hantering av kvicklereförekomst vid stabilitetsbedömning för Göta älv – Riktlinjer (PDF, 2,1 MB) (PDF, 2 MB)
Helen Åhnberg, Rolf Larsson, Per-Evert Bengtsson, Karin Lundström, Hjördis Löfroth, Marius Tremblay 

GÄU - delrapport 33
Metodbeskrivning för SGI:s 200 mm diameter "blockprovtagare" – Ostörd provtagning i finkornig jord (PDF, 3 MB) (PDF, 2 MB)
Rolf Larsson 

GÄU - delrapport 34
Sjömätning – Göta älv och Nordre älv (PDF, 1,73 MB) (PDF, 1 MB)
Marin Miljöanalys AB 

Senast uppdaterad/granskad: 2023-03-17
Hjälpte informationen dig?