Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Utsnitt kartvisningstjänst ras, skred och erosion. Med jorddjupsmodell i bakgrunden, skogsstyrelsens data och  skred/ras och raviner. Foto: Bild från kartvisningstjänst

Ett utsnitt från den webbaserade kartvisningstjänsten om ras, skred och erosion

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Hur kan du använda och tolka olika myndigheters kartunderlag om ras, skred och erosion? Åtta myndigheter har gemensamt tagit fram en vägledning till våra olika kartunderlag. Till vägledningen hör ett antal produktblad och en webbaserad kartvisningstjänst.

Samhället behöver planeras och anpassas till fysiska markförutsättningar och framtida klimatförändringar. Kunskap om ras, skred och erosion behövs för att fatta hållbara beslut, undvika ekonomiska förluster och förebygga olyckor.

Flera svenska myndigheter producerar kartunderlag för analyser av förutsättningar för ras, skred och erosion. Kartunderlagen bygger till viss del på samma information, men de beskriver olika företeelser, har olika geografisk täckningsgrad och innehåller olika skalor och grader av noggrannhet.

Vägledningen Kartunderlag om ras, skred och erosion (PDF, Okänd storlek), är ett stöd i hur underlagen kan användas och tolkas i regionalt och kommunalt planeringsarbete. Underlagen består av rapporter, kartor och GIS-data.

Som komplement finns produktblad för alla underlag samt en kartvisningstjänst där underlagen finns samlade. Produktbladen finns både i vägledningen och i kartvisningstjänsten. De senaste versionerna finns alltid i kartvisningstjänsten. 

Samverkan om kartunderlag

Arbetet med att samordna myndigheters underlag om ras, skred och erosion inleddes 2015. I mars 2017 tecknade myndigheterna en överenskommelse om samverkan inom arbete med underlag om ras, skred och erosion. I överenskommelsen ingår förutom SGI, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Lantmäteriet, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Sjöfartsverket (SjöV).

Genom samverkan och harmonisering vill vi öka informationen om underlagen samt göra det lättare för användarna att använda och tolka dem. Vi vill också identifiera behov och fylla kunskapsluckor.

Myndigheternas samordning fortsätter i takt med att nya underlag tillkommer, eller befintlig information uppdateras.

Mer information

Vill du veta mer eller har frågor? Kontakta oss gärna. Se kontaktpersoner på sidan.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-12-11
Hjälpte informationen dig?