Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Ett utsnitt från den webbaserade kartvisningstjänsten. Foto: Bild från kartvisningstjänst

Ett utsnitt från den webbaserade kartvisningstjänsten om ras, skred och erosion.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Hur kan du använda och tolka olika myndigheters kartunderlag om ras, skred och erosion? Åtta myndigheter har gemensamt tagit fram en vägledning till våra olika kartunderlag. Underlagen visas i en webbaserad kartvisningstjänst och beskrivs i vägledningen och i tillhörande produktblad.

Samhället behöver planeras och anpassas till fysiska markförutsättningar och framtida klimatförändring. Kunskap om ras, skred och erosion behövs för att fatta hållbara beslut, undvika ekonomiska förluster och förebygga olyckor.

Flera svenska myndigheter producerar kartunderlag för analyser av förutsättningar för ras, skred och erosion. Kartunderlagen bygger till viss del på samma information, men de beskriver olika företeelser, har olika geografisk täckningsgrad och innehåller olika skalor och grader av noggrannhet.

Vägledningen Kartunderlag om ras, skred och erosion , samlar statliga kartunderlag om ras, skred och erosion. Vägledningen beskriver skillnaden mellan de olika underlagen och ger ett stöd i hur underlagen kan användas och tolkas. Underlagen som ingår i vägledningen består av både kartlager (GIS-data) och rapporter.

Underlagen finns samlade i en  kartvisningstjänst.  

För varje underlag finns produktblad som beskriver användningsområde och begräsningar. I produktbladen finns länkar till fördjupad information. 

Vägledningen och kartvisningstjänsten riktar sig till regionala och kommunala planerare, miljö- och klimatsamordnare, miljöinspektörer, VA-planerare med flera. Andra användare kan vara länsstyrelser, centrala myndigheter och företag som söker information om ras, skred eller erosion. Vägledningen är också ett stöd vid planering av skogliga åtgärder och infrastruktur.

Nyheter

Vägledningen (utgåva 5) har kompletterats med fler exempel och råd för användaren. Nya underlag i kartvisningstjänsten är:

  • Skredriskkarta Ångermanälven [SGI]
  • Områden som visar förutsättningar för kvicklera (SGI/SGU)
  • Terränglutning för att identifiera branta områden (Lantmäteriet)
  • Sedimentdynamik längs kusten i södra Sverige (SGU)
  • Framtida medelvattenstånd utifrån de senaste klimatscenarierna (SMHI)

Samverkan om kartunderlag

Arbetet med att samordna myndigheters underlag om ras, skred och erosion inleddes 2015. I samverkan ingår SGI, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Lantmäteriet, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Sjöfartsverket (SjöV).

Genom samverkan och harmonisering vill vi öka informationen om underlagen samt göra det lättare för användarna att använda och tolka dem. Vi vill också identifiera behov och fylla kunskapsluckor.

Myndigheternas samordning fortsätter i takt med att nya underlag tillkommer, eller befintlig information uppdateras.

Mer information

Vill du veta mer eller har frågor? Kontakta oss gärna. Se kontaktpersoner på sidan.

 

Senast uppdaterad/granskad: 2023-01-30
Hjälpte informationen dig?