Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Remittera ärenden

Vi granskar geotekniska säkerhetsfrågor i planprocessen. Vår handläggningstid är upp till två månader. För att underlätta vår planering, uppskattar vi om ärenden remitteras till oss i så god tid som möjligt.

Det är viktigt att vi kopplas in i ett tidigt skede, senast i samrådsskedet. Då kanbegränsa insatserna till kontroll av att våra rekommendationer beaktats på avsett sett. 

Vi granskar geotekniska säkerhetsfrågor (ras, skred, erosion, slamströmmar, bergras/blocknedfall samt geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning) i:

Mer information om geotekniska säkerhetsfrågor kopplade till kommunal planering får du i filmen här på sidan.  

Skicka ärende för granskning

Ärenden som remitteras till SGI ska följas av ett följebrev där det framgår vilka frågeställningar som är aktuella för vår granskning.

Följande uppgifter behöver redovisas i följebrevet:

  • Kontaktuppgifter
  • Önskad svarstid
  • Förteckning över aktuella handlingar

Den geotekniska granskningen utförs med direkt koppling till aktuellt planförslag. Vi kan därför inte enbart granska geotekniska eller miljögeotekniska handlingar om det inte också finns ett aktuellt planförslag / planprogram / vägplan / järnvägsplan.

Kompletta handlingar skickas med e-post till oss i PDF-format. Vid stora ärenden eller filer kan handlingarna skickas till oss med annat program eller tjänst för filöverföring.

Observera att geotekniska utredningar normalt utgörs av flera delar med ritningar och bilagor.

Handlingar skickas till:

sgi@sgi.se

 

Senast uppdaterad/granskad: 2024-07-04
Hjälpte informationen dig?