Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Försök på SGI:s Jordlaboratorium. Foto: SGI

Allmänna villkor

När du beställer från oss, godkänner du samtidigt våra allmänna villkor.

För uppdrag gäller ABK 09 med följande ändringar och tillägg såvida annat inte framgår av kontrakt eller annan handling som undertecknats av båda parter:

  • SGI:s sammanlagda skadeståndsskyldighet är begränsad till arvodets storlek, dock högst till 120 basbelopp (ABK 09 kapitel 5 § 3).
  • De handlingar som blir resultatet av ett slutfört uppdrag vid SGI är vid expediering allmänna. Sekretessbedömning görs vid varje tillfälle då förfrågan om utlämnade av handling blir aktuell med hänvisning till sekretesslagen.
  • För styrkta utlägg utgår ett pålägg om 8 %.
  • Preskriptionstiden enligt ABK 09 kapitel 6 § 12 för fordringar som avser destruktion av miljöfarligt avfall är 18 månader efter det att undersökningarna utförts.

Returfrakt

 Kostnad för returfrakt av provmaterial och emballage/provhylsor kan tillkomma.

Förvaring av prover 

Prover sparas sex månader från ankomstdatum.

Provberedning 

Extra kostnad tillkommer för förorenade prover som kräver särskild hantering vid provberedning och/eller för rengöring av utrustning efter försök. Se aktuellt pris för provberedning i prislista för respektive laboratorium.

Betalningsvillkor

30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.

Priserna i prislistan är angivna exklusive moms.

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i prislistan och förbehåller oss rätten att göra prisändringar.

Varudeklaration 

För material som klassas som miljöfarligt, ska en varudeklaration följa med de inkommande provet.

Leverans

 Resultat levereras i digital form.

Senast uppdaterad/granskad: 2020-08-31
Hjälpte informationen dig?