Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Terrängmodell Göta älv

Terrängmodell SWEREF99TM RH2000

Under 2007 togs en terrängmodell fram inom projektet "Samordnad beredskapsplanering för dammbrott i Göta Älv". Inom ramen för Göta älvuppdraget  uppdrog SGI under hösten 2009 MMA Marin Miljöanalys att utföra en komplett multibeam-ekolodning av Göta älv. Vidare överfördes terrängmodellen från 2007 till att lagras i SWEREF99TM RH2000 och kompletterades av med DEM på land från Lantmäteriet Nationell höjdmodell NH2+. Se vidare Terrängmodell Göta älv .

Skärmdump från /terrangskuggning_gotaalv/ Foto: /Illustration SGI

Terrängmodellen visualiseras med terrängskuggning i 33 st pdf-blad (motsvarande bladen i Kartbilaga 3 i Göta älvutredningen), se Skredärr och terrängskuggning Göta älv . Vidare utfördes en 3D-visualisering av Göta älvs skredrisknivåer .

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig?