Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Uppdrag om forskning och ökad kunskap om PFAS-förorenade områden

För att minska spridningen av PFAS har SGI tillsammans med en rad andra myndigheter, däribland Naturvårdsverket, fått särskilt utpekade regeringsuppdrag. SGI ska arbeta med forskning och kunskapsspridning rörande undersökning, utredning och åtgärder av PFAS-förorenade områden.

I regeringsuppdraget ingår laboratorie- och pilotprojekt för undersökning och åtgärder av områden där jord och/eller grundvatten är förorenade med PFAS. Genomförandet av uppdraget sker i samarbete med Sveriges geologiska undersökning och i samverkan med Naturvårdsverket, Försvarsmakten, Trafikverket samt andra statliga myndigheter. Syftet med uppdraget är att stärka kunskapen om PFAS-förorenade områden och att utveckla lämpliga åtgärdsmetoder för sanering. Uppdraget ska slutredovisas till Klimat- och näringslivsdepartementet senast den  1 september 2026.

Ett av de inledande stegen i arbetet inom uppdraget var att sammanställa det aktuella kunskapsläget kring åtgärdsmetoder för PFAS, sett ur ett internationellt perspektiv. Resultatet av detta arbete redovisas i rapporten Åtgärdstekniker för PFAS i jord och grundvatten . Inom uppdraget har också information hämtats in från entreprenörer om utvecklingsbara åtgärdsmetoder för PFAS. Detta har gjorts genom att SGU har gått ut med en så kallad Request for Information (RFI). Utifrån bland annat samtal med entreprenörer och kunskapssammanställningen av åtgärdsmetoder, har ett beslut tagits om vilka åtgärdsmetoder som ska SGI ska bedriva utvecklings- och verifieringsarbete kring inom regeringsuppdraget. De åtgärdsmetoder för PFAS i jord och grundvatten som SGI ska testa och utveckla inom uppdraget är jordtvätt, in situ stabilisering, termisk behandling och luftinjektering. Dessa fyra forskningsprojekt drivs i olika samarbeten som involverar både entreprenörer och universitet.

Läs mer om projekten

Klicka på respektive projekt för att läsa mer.

In situ stabilisering

Jordtvätt

Luftinjektering- Air sparging

Termisk behandling

 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2023-11-28
Hjälpte informationen dig?