Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Delegationen ras, skred och erosion

SGI ansvarar för Delegationen ras, skred och erosion. Delegationen ska vara ett kontakt- och samverkansorgan för myndigheter som berörs av frågor kopplade till ras, skred och erosion.

SGI ska bidra till att de risker som är förknippade med ras, skred och stranderosion minskar genom att ge stöd till andra myndigheter, utveckla kunskapen inom området och samordna olika aktörers intressen.

Delegationen ras, skred och erosion är ett resultat av sammanslagningen av de båda nätverken, Delegationen för ras- och skredfrågor samt Myndighetsnätverket stranderosion.

Ledamöter

Ordförande för delegationen är Johan Anderberg, SGI:s generaldirektör. I delegationen ingår ledamöter från olika myndigheter samt experter inom ras, skred och erosion hos oss. Ledamöterna utses av myndigheterna själva. Följande myndigheter ingår i delegationen:

 • Boverket
 • Havs- och vattenmyndigheten, HaV
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
 • Naturvårdsverket
 • Sjöfartsverket
 • Statens geotekniska institut, SGI
 • Sveriges geologiska undersökning, SGU
 • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI
 • Trafikverket

Syfte

Syftet med delegationen är att vara ett kontakt- och samverkansorgan mellan myndigheter för att bygga upp kunskap och kompetens samt stärka berörda aktörers förmåga att hantera frågor om ras, skred och erosion vid beslut och bedömningar.

Vision och mål

Den övergripande visionen med Delegationen ras, skred och erosion är att verka för ett säkert och hållbart samhälle med avseende på ras, skred och erosion.

Delegationen har fyra mål för de effekter i samhället som ska uppnås på lång sikt:

 • Öka förståelsen för och förbättra bedömningen av risker för ras, skred och erosion hos relevanta aktörer i samhället
 • Öka berörda aktörers förmåga att ta ansvar för och hantera ras, skred och erosion.
 • Underlätta hållbar planering, byggande och förvaltning med avseende på ras, skred och erosion.
 • Lära av inträffade händelser och genomförda åtgärder för att förbättra beredskapen och bygga klokt.

Arbetsformer

Delegationen har möte tre gånger per år. Inom delegationen har delegaterna möjlighet att ta upp gemensamma frågeställningar och få stöd från övriga deltagande myndigheter. Stödet kan ges i form av medverkan i referensgrupper, granskningsstöd i pågående projekt eller medverkan i projekt som genomförs av annan myndighet. Gemensamma projekt kan även initieras för att besvara angelägna frågeställningar kopplade till ras, skred och erosion.

Senast uppdaterad/granskad: 2023-08-10
Hjälpte informationen dig?