Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Göta älv Foto: Scandinav/MIkael Svensson

Göta älv

Delegationen för Göta älv

Regeringen har gett Statens geotekniska institut uppgiften att minska risken för ras och skred längs Göta älv. Detta arbete görs tillsammans med Delegationen för Göta älv. I Delegationen för Göta älv samarbetar kommuner längs älven med berörda myndigheter och organisationer för att trygga området från ras och skred.

Delegationen ska tillföra kunskap om områden längs älven, bidra till att planera arbetet med skredsäkring, ge råd och hjälpa till att bedöma vilka ras- och skredsäkrande insatser som ska få statliga bidrag. 

Delegationen för Göta älv är en plattform för samverkan mellan de som har ansvar för klimatanpassningsarbetet i Göta älvdalen. Därför består Delegationen för Göta älv av representanter för de sex kommunerna längs älven: Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale och Kungälv samt Göteborgs stad.

Även ett antal myndigheter deltar: Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Värmland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sjöfartsverket, Trafikverket, Vattenfall Vattenkraft AB och Statens geotekniska institut (SGI), som håller ihop delegationens arbete.

Delegationen för Göta älv ger råd och finansierar åtgärder

Delegationen är rådgivande till SGI och delaktig i yttranden inför beslut om bidrag. Dessa beslut fattas av SGI:s generaldirektör, som också är ordförande i delegationen.

Från och med december 2020 finansierar delegationen konkreta geotekniska åtgärder längs älven med upp till hela kostnaden. Syftet är att genomföra stabilitetsförbättrande åtgärder som minskar sannolikheten för ras och skred i områden med förhöjd risk.

På SGI finns ett sekretariat som hjälper delegationen med geotekniska expertkunskaper, beredning av bidragsärenden och geotekniska utredningar samt granskning av åtgärdsförslag.

Mer:

Senast uppdaterad/granskad: 2024-03-27
Hjälpte informationen dig?