Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Regeringsuppdrag

Varje år beslutar riksdagen om vad vi ska arbeta med under kommande budgetår. Här finns information om pågående uppdrag och uppdrag vi har redovisat till regeringen under senare år.

Pågående uppdrag

I vänstermenyn kan du se våra pågående regeringsuppdrag.

Tidigare uppdrag

2017: Underlag till Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

2015 och 2016: Utveckling av ett Geokalkylsystem för planering och kostnadsbedömning av markbyggnationer.

2015 och 2016: Samordning och harmonisering av kartunderlag, som rör ras, skred och erosion, som olika myndigheter tillhandahåller. 

2015: Preliminära riktvärden för PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) i mark och grundvatten

2013: Utreda förutsättningar för en samordning av det skredförebyggande arbetet i Göta älvdalen. Förslag till Göta älvdelegation.

2012: Handlingsplan för effektivare markbyggande

2012: Nyttiggörande av material från Göta älvutredningen

2009-2011 Göta älvutredningen (GÄU)

Senast uppdaterad/granskad: 2023-05-09
Hjälpte informationen dig?