Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Lättläst om oss

Statens geotekniska institut, SGI, är en myndighet. Vi är också ett forskningsinstitut. Regeringen och riksdagen bestämmer vad vi ska arbeta med. .


En av våra uppgifter är att minska risken för naturolyckor som till exempel ras och jordskred.

Vi brukar säga att det ska vara säkert att bo och färdas i Sverige. Med det menar vi att hus, broar, vägar, järnvägar och annat vi bygger på marken inte ska rasa samman och skada oss.

Vi kan mycket om jord och hur man bygger i marken. För att ta reda på om marken är säker att bygga på behöver vi veta vilken sorts jord som finns på platsen. Marken kan undersökas på olika sätt. Ibland genom att ta prover av jorden och sedan undersöka jordproverna i laboratorium. Ibland mäter vi direkt på platsen med hjälp av olika utrustningar.

Vår uppgift är att hitta bättre sätt att undersöka marken på. Vi har ett laboratorium där vi kan gör olika tester på jord. Till exempel tittar vi på vad som händer om jorden belastas eller hur gifter sprider sig i jorden.


Erosion är ett naturfenomen som vi kan mycket om. Erosion är en långsam nötning av naturen och beror på väder och vind. Vinden och vågorna tar med sig korn av jord och sand. Det kan ibland vara ett problem som längs Skånes kust. Vår uppgift är att titta på olika sätt att minska skador som blir av erosion.

En annan uppgift vi hjälper till med är att anpassa Sverige till ett nytt och varmare klimat med mera regn. När det regnar så ändras mängden vatten, både i marken och i våra vattendrag. Det i sin tur påverkar jorden och hur säker den blir att bygga på.


I många industrier används olika kemikalier. De giftiga ämnena kan sedan komma ut i naturen och skada oss människor. Vi arbetar med att hitta nya sätt att göra marken fri från gifter.

På SGI arbetar ungefär 100 personer. Många som arbetar här är ingenjörer och kallas geotekniker. Vårt huvudkontor ligger i Linköping. Vi har också kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Senast uppdaterad/granskad: 2024-07-04
Hjälpte informationen dig?