Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

TBT-spridning till och från sediment

Spridning av TBT (tributyltenn) från land till ytvatten, framförallt från de många båtklubbar som finns längs kusten och i större sjöar, antas bidra till att förorena sedimenten med TBT. TBT är ett ämne som redan vid mycket låga halter orsakar problem för framförallt snäckor, musslor och andra blötdjur.

Hur stor spridningen av TBT är har varit dåligt undersökt. Vi undersöker därför bland annat hur stor spridning som sker via grundvattnet, hur mycket som sprids via vind och hur stor utlakning som sker direkt från båtskrov i vattnet.

I Brunnsviken i Stockholm har vi undersökt spridningen av det numera förbjudna ämnet TBT och andra liknande tennorganiska föreningar som använts i båtbottenfärger både till sedimenten och från sedimenten. Resultatet går att läsa om i rapporten "TBT-spridning inom småbåtshamnar (PDF, 3,02 MB)".

Undersökningar av vindspridning, ytavrinning med mera har påbörjats i göteborgsområdet. Tidiga resultat pekar på en större spridning via vind än tidigare antaget. Undersökningar planeras även för 2024.

Projektledare är Henrik Bengtsson. Övriga medverkande är Michael Pettersson, Paul Frogner-Kockum och Sara Sahlin.  

Senast uppdaterad/granskad: 2023-05-24
Hjälpte informationen dig?