Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Tre personer provtar i fält Foto: SGI/Helena Branzén

Provtagning i fält

Identifiera

I Identifiera samarbetar SGI med Örebro universitet och Norrköpings kommun för att identifiera fler polycykliska aromatiska ämnen (PAC) än de som vanligen ingår i undersökning och riskbedömning av PAC-förorenade områden.

PAC är en grupp organiska ämnen som består av tusentals olika polycykliska aromatiska föreningar. En undergrupp till PAC är 16-PAH, som omfattar 16 ämnen som har välkända miljöskadliga och giftiga egenskaper och som kan orsaka cancer.

Historiskt sett har undersökningar och riskbedömningar av PAC-förorenade områden haft fokus på 16-PAH, trots att dessa områden ofta innehåller komplexa blandningar av hundratals andra PAC som också kan vara miljö- och hälsofarliga.

Syftet med Identifiera är att identifiera andra giftiga ämnen, utöver 16-PAH, som förekommer i PAC-förorenad mark, för att ge nya rekommendationer om ämnen och analysmetoder som bör ingå i riskbedömning och övervakningsprogram.

Identifiera leds av Örebro universitet och finansieras av Formas.

Projektaktiviteter

I projektet används högupplöst effektstyrd analys (EDA) i kombination med ett batteri av in vitro-bioreporter-analyser och kemisk analys för identifiering av toxiska PAC i förorenade jordar, före och efter saneringsåtgärder.

En av projektets studerade saneringsmetoder är behandling med biokol. PAC koncentrationerna i jord och markvattenprover (med och utan biokolsbehandling) har undersökts strax efter genomförd behandling och följs upp under flera år (2020-2023) för att undersöka hur tiden påverkar saneringseffekten.

Specifika mål

  • Erhålla kunskap gällande kombinationseffekter (cocktaileffekter) av komplexa PAC-blandningar.
  • Identifiera bioaktiva PAC och deras toxiska mekanismer.
  • Undersöka förändringar i PAC-sammansättning, tillgänglighet/lakbarhet och toxicitet vid saneringsåtgärder av kontaminerad jord för att säkerställa en faktisk riskreduktion av åtgärden.
  • Kategorisera PAC som ska analyseras vid riskbedömning och/eller efter saneringsåtgärder och ta fram analytiska metoder för mätning och kvantifiering av dessa ämnen.

Klicka här för att se bilden i större format. 

Senast uppdaterad/granskad: 2022-05-20
Hjälpte informationen dig?