Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Prognostisering av framtida grundvattennivåer och portryck - PIGALL

Klimatförändringen förväntas få stora konsekvenser för de hydrogeologiska förhållandena i marken. Det kommer att påverka jordens geotekniska egenskaper och hur lämplig marken är för att bygga på. Det övergripande målet med projektet är att utveckla en praktisk metodik för prognostisering av framtida grundvattennivåer och portryck, för att denna kunskap ska kunna användas som underlag för lämpliga klimatanpassningsstrategier för urbana miljöer.

På så sätt kan samhället rusta för att vidta de kontroll och förstärkningsåtgärder som behövs för befintliga geokonstruktioner och nybyggnation kan utföras med stöd av adekvata framtidsscenarier. Detta gör att samhället kan jobba långsiktigt med åtgärder för urbana miljöer, enligt en planerad klimatanpassningsstrategi.

Metodiken ska utformas i nära samverkan med slutanvändare för att säkerställa att den får en praktisk utformning så att den kan användas av samhällets aktörer vid planering och projektering av byggnader och infrastruktur.

Projektet pågår 2021 – 2025 och koordineras av SGI i samarbete med SGU, SMHI och Göteborgs universitet.

Projektet finansieras av Formas.

Senast uppdaterad/granskad: 2022-05-06
Hjälpte informationen dig?