Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Befintlig bebyggelse och anläggning

Vid bedömning av stabiliteten för slänter i anslutning till befintlig bebyggelse eller anläggningar kan en något lägre säkerhetsfaktor, i förhållande till nyexploatering, accepteras.

Vid bedömning av stabiliteten för slänter i anslutning till befintlig bebyggelse eller anläggningar kan en något lägre säkerhetsfaktor, i förhållande till nyexploatering, accepteras. Ett första steg för att bedöma stabiliteten är att göra en geoteknisk besiktning och en överslagsberäkning baserat på försiktigt valda värden för de geotekniska parametrarna (erfarenhetsvärden, empiri), vilket motsvarar en översiktlig utredning.

Om den översiktliga utredningen visar att stabiliteten inte är tillfredsställande går man vidare med en högre detaljeringsgrad, se vidare under tillvägagångssättet vid nyexploatering – planläggning.

Vid om- och tillbyggnation övergår fastigheten från att omfattas av kraven för befintlig bebyggelse och istället klassificeras som nybyggnation. Krav som ställs i IEG:s tillämpningsdokumentet Rapport 6:2008 om slänter och bankar ska då uppfyllas. IEG:s rapport 6:2008 kan kostnadsfritt laddas ner från Svenskan geotekniska föreningens, SGF:s webshop .

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig?