Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Våra pressmeddelanden

 1. 25 november 2021

  Julgranar ska skydda mot vågor från fartyg

  I Göteborg pågår ett projekt med att skydda stranden från erosion som orsakas av vågor från fartyg. Förutom revlar av natursten används rullar av kokosfiber och en oväntad restprodukt – julgranar. Projektet med att anlägga erosionsskydden är en del av SGI:s arbete för att klimatsäkra Göta älv.

 2. 15 oktober 2021

  Tjugoen miljoner till Ale ska hindra föroreningar i Göta älv

  Statens geotekniska institut (SGI) beviljar cirka 28 miljoner kronor i bidrag till Ale och Lilla Edets kommuner för skredsäkrande åtgärder längs Göta älv. Ale kommun får ett bidrag om knappt 21 miljoner för den södra delen av Älvängens västra industriområde.

 3. 1 juni 2021

  Här är Sveriges största riskområden för ras, skred, erosion och översvämning

  För första gången presenteras en samlad bild över de områden i Sverige där riskerna för ras, skred, erosion och översvämning är som störst. Tio nationella riskområden med komplexa klimatrelaterade hot har identifierats i en rapport till regeringen från SGI och MSB.

 4. 5 maj 2021

  SGI:s forskningsprogram Tuffo ger pengar till PFAS-projekt

  Fyra projekt har beviljats medel från 2020 års utlysning inom SGI:s forskning- och teknikutvecklingsprogram Tuffo. Projekten handlar om att utveckla och verifiera metoder för innovativ sanering av mark och vatten. Ett av projekten som får medel är en förstudie där syftet är att utveckla ett nytt biobaserat kol för rening av PFAS i vatten.