Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Jordspikning som utförs i lutande slänt. Foto: SGI

Åtgärder

När utredningar av ett områdes stabilitet har utförts och resultaten från dessa visar att säkerheten är för låg, är det i många fall nödvändigt att vidta olika åtgärder.

Vilka och hur omfattande åtgärder som väljs beror på hur allvarlig man bedömer att risken för skador är. Åtgärderna kan också vara en kombination av olika metoder. Vilken åtgärd som vidtas beror även på vad som är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt möjligt.

Efter att lämplig åtgärd har valts påbörjas en dimensionering och projektering av åtgärden.

Exempel på stabilitetsförbättrande åtgärder:

 • Utflackning av släntens geometri
 • Avschaktning av marken i släntens övre del
 • Motfyllnad i släntens nedre del
 • Sänkning eller begränsning av grundvattentryck
 • Kalk-/cementpelarinstallation
 • Jordspikning
 • Sedimentationsdamm
 • Erosionstrappor
 • Erosionsskydd i vattendrag
 • Bergrensning
 • Bultning och nätning av bergslänt

Beroende på hur känslig slänten är kan utförandet av åtgärden behöva styras och släntens beteende under utförandet kontrolleras med mer eller mindre detaljerade kontrollprogram. Viktigt att ha i åtanke är att en del varianter av åtgärder, till exempel erosionsskydd och sänkning av grundvattentryck, kräver kontroll under hela åtgärdens livslängd och vid behov underhåll så att effekten inte går förlorad med tiden.

Observera att åtgärder i vissa fall kan vara tillståndspliktiga.

Mer information
I skriften Förebyggande åtgärder mot skred, ras och erosion – goda exempel (PDF, 4,82 MB)har vi tillsammans med Räddningsverket, nuvarande MSB, sammanställt ett antal goda exempel vad gäller förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden.

 

Senast uppdaterad/granskad: 2024-01-08
Hjälpte informationen dig?