Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Från bedömning till åtgärd

För att undersöka en slänts stabilitet eller en bäckravins förutsättningar för slamströmmar utförs besiktningar och geotekniska undersökningar.

Dessa undersökningar gör det möjigt att bedöma om slänten eller området har tillräcklig säkerhet mot ras, skred och slamströmmar vid nuvarande och/eller framtida markanvändning.

En utredning är inledningsvis begränsad. Vid behov ökas detaljeringsgraden och omfattningen.

Om resultatet visar att säkerheten är för låg, vidtas olika åtgärder. Vilken åtgärd som vidtas beror på omfattningen och vad som är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt möjligt. I planeringsskedet kan vissa områden bedömas som icke lämpliga för exploatering med hänsyn till säkerhetsfrågorna och vid redan bebyggda områden kan avetablering och rivning av byggnader bli aktuell.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-09-27
Hjälpte informationen dig?