Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Utredning av förutsättningar för slamströmmar

En slamström är en flytande massa av vatten och jord som rör sig nedför en bäckravin eller en brant sluttning. De uppstår i samband med intensiva nederbördstillfällen och är vanliga i fjällen men förekommer även i övriga landet. Då jordmassorna är tunga blir slamströmmens rörelseenergi hög och den kan därför orsaka kraftig erosion och stora skador.

Förutsättningarna för uppkomst av slamströmmar längs en bäckravin eller i en sluttning beror huvudsakligen på vilket vattenflöde som kan uppstå och vilka jordmassor som vattenflödet kan erodera och föra med sig. För att bedöma förutsättningar för slamströmmar krävs därför studier och analyser av både geotekniska och hydrologiska förhållanden. Dessutom krävs analyser av nederbördsförhållanden i området.

En viktig del i utredningen av förutsättningarna för slamströmmar är kartläggning och analys av tidigare slamströmmar och ras i området eller i angränsande områden. Uppgifter från sådana händelser ger möjlighet till kontroll och verifiering av beräkningar och analyser.

Bedömning av områdets förutsättningar för uppkomst av slamströmmar bör följa metod beskriven i SGI rapport 68 (PDF, 3,36 MB).

Kraftig erosion längs bäckfåra i samband med slamström vid Ritsemvägen, Gällivare kommun, 2010. Foto: SGI

Kraftig erosion längs bäckfåra i samband med slamström vid Ritsemvägen, Gällivare kommun, 2010.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-09-27
Hjälpte informationen dig?