Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Säveån Foto: SGI/Torbjörn Thuresson

Skredriskkartering av vattendrag

Fler vattendrag i Sverige än Göta älv kan drabbas av skred med betydande konsekvenser. Efter Göta älvutredningen fick SGI förnyat klimatanpassningsanslag för att utföra ytterligare skredriskkarteringar.

Under 2012 gjorde vi en översiktlig inventering av skredproblematiken längs Sveriges vattendrag. Syftet med inventeringen var att identifiera de mest prioriterade vattendragen vad gäller skredrisk ur ett samhällsperspektiv.

Sammanställningen resulterade i nio vattendrag och en kuststräcka som vi anser vara prioriterade områden för skredriskanalys. Under 2013 bearbetades listan vidare, läs mer om prioriterade vattendrag i Publikation 6 (PDF, 1,19 MB).

För samtliga områden gäller att skred har förekommit i betydande omfattning fram tills idag, konsekvenserna av skred kan bli stora för samhället och flera kommuner är berörda. För de flesta områden gäller också att klimatförändringarna förväntas öka risken för skred märkbart.

Norsälven - ett pilotområde

Vi valde ut den nedre delen av Norsälven (utlopp Nedre Fryken till mynning Vänern) som ett lämpligt pilotområde. Skredriskkartering av ytterligare områden påbörjades under 2013. 

Kartläggning av skredriskerna längs Norsälven i Värmland genomfördes under 2013-2015 och kartläggningsarbetet fortsatte med Säveån i Västergötland samt Ångermanälven.

Läs mer om det pågågende arbetet med skredriskkarteringar av våra vattendrag

Senast uppdaterad/granskad: 2022-05-03
Hjälpte informationen dig?