Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Länsstyrelsernas EBH-karta

I EBH-kartan visas potentiellt förorenade områden. Med hjälp av den kan du få en överblick över de objekt som är riskklassade och inventerade. Kartorna uppdateras och kompletteras löpande.

Det är Länsstyrelserna som publicerar information om de misstänkt eller konstaterat förorenade områden som finns registrerade i länsstyrelsernas databas.

De objekt som finns med i EBH-kartan har identifierats som potentiellt förorenade områden. Identifierade områden ska sedan inventeras och riskklassas. Du kan läsa mer om inventering och riskklassning här. Det finns också information och vägledning på Naturvårdsverkets webbplats .

I EBH-kartan markeras objekten olika beroende på hur långt man har kommit med identifiering, inventering och riskklassning samt utredning och åtgärd.

  • Riskklassade objekt är markerade med siffrorna 1-4 beroende på objektets bedömda riskklass. Riskklass 1 innebär "Mycket stor risk", riskklass 2 "Stor risk", riskklass 3 "Måttlig risk" och riskklass 4 "Låg risk".
  • Identifierade objekt som ännu inte är inventerade eller riskklassade är markerade med ett "E". Det betyder att en verksamhet som kan ha inneburit att området förorenats finns eller har funnits på platsen.
  • Objekt där delåtgärd eller åtgärd är påbörjad eller genomförd är markerad med "KM" eller "MKM" beroende på om åtgärden är utförd för känslig markanvändning eller mindre känslig markanvändning.

Att en fastighet är med i databasen behöver alltså inte betyda att den är förorenad. Det anger endast att en verksamhet som kan ha gett upphov till föroreningar finns eller har funnits på fastigheten.

För att använda kartfunktionen gå till EBH-kartan Sverige och följ sedan instruktionerna där (se till exempel info-rutan på kartans övre högra sida). För ytterligare stöd finns en Användarmanual för länsstyrelsernas kartor (PDF, 4,76 MB).

Senast uppdaterad/granskad: 2023-10-13
Hjälpte informationen dig?