Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Forskning och teknikutveckling

Forskning, innovation och teknikutveckling är viktiga medel för att öka saneringstakten. Det är viktigt att arbetet görs i samverkan med branschen, så att relevanta frågor behandlas och resultatet snabbt kommer till praktisk användning.

SGI har ett nationellt ansvar inom forskning och teknikutveckling när det gäller förorenade områden. Några av våra ledord är ”forskning som förändrar och gör nytta”. Detta genomsyrar både vår egen forskning och arbetet med att skapa förutsättningar för andra forskares arbete.

Förutsättningar för samhällsnyttig forskning skapar SGI bland annat
  genom att inventera forskningsbehoven och diskutera dessa med forskningsutförare och forskningsfinansiärer, 
  via programmet Tuffo, Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden,
  genom arbete inom europeiska nätverk, t.ex. SOILveR .

SGI:s forskning

Vår forskning inom sanering och efterbehandling bedrivs för att effektivisera det nationella efterbehandlingsarbetet. Bland annat behövs utveckling och ökad användning av nya undersöknings- och saneringsmetoder. Följande insatsområden är aktuella:

  • Bättre och mer kostnadseffektiva undersöknings- och utredningsmetoder (fält- och laboratoriemetoder och redovisningsmetoder)
  • Riskbedömning och riskhantering (metodik, fördjupad kunskap om indata, föroreningsspridning, mekanismer och modeller för föroreningstransport)
  • Åtgärdsteknik (in situ och ex situ-metoder som alternativ till schaktsanering samt metodval och design)
  • Deponiteknik (inkl. miljögeotekniska och geotekniska aspekter)

Läs mer om SGI:s forskningsprojekt.

Senast uppdaterad/granskad: 2024-01-19
Hjälpte informationen dig?