Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Tidig morgon vid Götaävl Foto: SGI/Torbjörn Thuresson

Nyttiggörande av material från Göta älvutredningen

Under 2012 fick vi ett uppdrag att anpassa material och data från Göta älvutredningen så att kommuner, länsstyrelser, myndigheter och samhället i övrigt lättare kan ta del av dem.

Enligt regleringsbrev för 2012 ska anslaget användas till följande: "Anslaget används för nyttiggörande av material från Göta älvuppdraget samt för ras- och skredkarteringar inom myndighetens ansvarsområde."

För att nyttiggöra materialet från Göta älvutredningen så anpassade vi befintliga data och gjorde dem tillgängliga för kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter och samhället i övrigt på den nationella Geodataportalen geodata.se . Vi arbetade också med att ta fram 3D-visualiseringar av de skredriskkartor som tagits fram för Göta älv.

Vi har genomfört uppdraget genom att:

  • Visualisera och sprida materialet från Göta älvutredningen med syftet att öka förståelsen hos berörda aktörer och allmänhet i Göta älvdalen för de problem som finns idag och hur de förändras i framtiden, samt hur deras eget agerande påverkar risken för skred. Vi har tagit fram olika tittskåp och gjort paket med nedladdningsbara data.
  • Anpassa och sprida metoder som tagits fram inom Göta älvutredningen till brukare och användningsområden i andra delar av landet.
  • Fördjupa de geotekniska analyserna som gjordes i Göta älvutredningen för att belysa vilka parametrar som har mest betydelse för sannolikheten för skred och på vilket sätt klimatförändringar påverkar risken för skred vid en specifik plats.
  • Sammanställa behov av, och därigenom möjliggöra, klimatanpassningsinsatser i övriga delar av landet avseende ras, skred och erosion.

Slutredovisning av uppdraget

Senast uppdaterad/granskad: 2022-05-03
Hjälpte informationen dig?