Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

COGAS - mäta föroreningstransport från fiberbankar

Utveckling av en provtagningsmetod för att mäta föroreningstransport med gasflöden från fiberbankar.

I anslutning till tidigare trä- och pappersmassaindustri i sjöar, hav och vattendrag ligger idag fiberbankar. Fiberbankarna har bildades pga. att processvattnet tillsammans med cellulosafibrer släpptes ut oreglerat, och dessa innehåller därför olika slags miljögifter som tidigare användes i pappersmassatillverkningen. Det kan röra sig om allt ifrån fenylkvicksilver till organiska föroreningar som PCB, och DDT.

Föroreningar från fiberbankar sprids genom en kontinuerlig transport av föroreningar i vattenfasen (till exempel diffusion och advektion), men även gasmedierad spridning misstänks förekomma. Riskerna kopplade till gasavgång är dock idag svårbedömda, då det bland annat saknas provtagningsutrustning och beprövade metoder för att samla in och sedan analysera den gas som bildas och avges från fiberbankar.

Bristen på mätningar av gasmedierad föroreningsspridning gör risken av de föroreningar som förekommer i fiberbankar svårbedömd. Gasbildningen i fiberbankar riskerar dessutom att minska effektiviteten hos traditionella saneringsåtgärder på plats. Målsättningen med projektet är att:  

  • utveckla en fältutrustning samt ta fram en specialanpassad metod för att kunna mäta gasen som avges från fiberbankar.
  • kvantifiera emission av semi-volatila ämnen (POPs och Hg) och växthusgaser.
  • jämföra resultaten för både obehandlade och sanerade (övertäckta) fiberbankar.
  • ta fram ett underlag till en framtida riskbedömning för att inkludera gasmedierad transport av föroreningar från sediment.

En övergripande målsättning är att kunna bidra med kunskap om hur olika typer av föroreningar transporteras och sprids från fiberbankar. 

Projektet är ett av sex projekt som finansieras inom Naturvårdsverkets Miljöforskningsanslag med utlysning 2020 och pågår under perioden 2021-2024.

Senast uppdaterad/granskad: 2024-02-09
Hjälpte informationen dig?