Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Klimatanpassning genom planerad reträtt - CAMEL

Forskning om hur planerad reträtt kan bli en möjlig strategi inom klimatanpassning.

När havet stiger och flöden i vattendrag ökar, diskuteras sällan möjligheten till att exploatera eller att omlokalisera byggnader, infrastruktur och samhällsviktiga funktioner till annan mer lämplig plats. En orsak till detta kan vara att planerad reträtt är en känslig fråga, men det kan också bero på okunskap om vad planerad reträtt är och vad det innebär.

Syftet med CAMEL-projektet är att visa hur planerad reträtt kan bli ett möjligt alternativ för klimatanpassning. Målet är att öka samhällets anpassningsförmåga till klimatförändring genom att tillåta en mer flexibel rörelse av kust- och strandlinje, vilket kommer att gynna både miljön och den socioekonomiska utvecklingen.

Projektet kommer att analysera vilka tekniska, rättsliga, sociala och styrande hinder som finns på olika nivåer i samhället, vilka av dessa hinder som är mest kritiska och hur de kan övervinnas. Projektet kommer att visa hur man med hjälp av innovativ och interaktiv visualisering kan tydliggöra hinder och se vilka möjligheter som planerad reträtt kan bidra med och som kan fungera som ett underlag för beslutsfattare för att ta beslut om långsiktig hållbar markanvändning.

Forskningsprojektet CAMEL pågår 2018-2020 och är ett samarbete med partners i centrumbildningen Visual Sweden: RISE, Linköpings universitet och SMHI. Projektet finansieras av Formas (dnr 2017-01919)

Projektets engelska titel är Climate Adaptation by Managed Realignment (CAMEL).

Rapporten Climate Adaptation by Managed Realignment - Future mean and extreme sea levels (PDF, 1,13 MB) är en del av projektet. Inom CAMEL har en prototyp av ett interaktivt visualiseringsverktyg utvecklats. För visualiseringsverktyget har SMHI uppskattat framtida medel- och extrema havsnivåer med återkomstperioder på fem till 200 år baserat på dagens (2020) och framtida perspektiv (2050, 2100 och 2200) vid fyra olika platser. Tre av dessa platser ligger i södra eller västra delen av Sverige (Halmstad, Trelleborg, Öckerö). Därtill valdes Umeå som referens belägen i norra delen av landet. Denna rapport beskriver hur dessa framtida vattennivåer har tagits fram.

Bygg klokt!

I Camel-projektet har vi tagit fram en film i vilken vi vänder oss till beslutsfattare och allmänheten med budskapet om att bygga klokt utifrån att vattennivåerna är föränderliga.

Senast uppdaterad/granskad: 2023-02-22
Hjälpte informationen dig?