Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Hållbar och etisk anpassning till stigande medelhavsnivåer - SEA-RIMS

SEA-RIMS forskar om vilka anpassningsåtgärder som prioriteras när havsnivån stiger och vilka etiska, och sociala aspekter som aktualiseras och prioriteras.

Projektet SEA-RIMS studerar hur svenska kommuner planerar för havsnivåhöjningen idag och vilka etiska frågeställningar och principer som bör ligga till grund för det fortsatta arbetet. Det undersöker vilken kunskap som behövs för att fatta beslut om riskfördelning, nyttor och kostnader i ett längre samhällsperspektiv.

Ett sätt att inkludera etiska aspekter i det lokala klimatanpassningsarbetet är att visualisera till exempel fördelningseffekter med hjälp av olika typer av verktyg. Geografiska informationssystem (GIS) används för att skapa förståelse och samsyn kring hur både havshöjningen i sig och föreslagna anpassningsåtgärder påverkar närliggande landområden, natur- och kulturvärden samt bebyggelse. Projektet kommer också att generera olika framtidsscenarier som beskriver hur man på ett hållbart och etiskt sätt kan anpassa lokalsamhällen till höjda havsnivåer.

Projektet finansieras av Formas (dnr 942-2016-135) och leds av avdelningen för filosofi vid KTH och inkluderar även forskare från SGI samt handläggare på kommuner och regioner i södra delen av Sverige. Projektet pågår 2017-2021.

Projektets engelska titel är Sustainable and Ethical Adaptation to Rising Mean Sea levels (SEA-RIMS).

Senast uppdaterad/granskad: 2018-04-26
Hjälpte informationen dig?