Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Bilden visar en strand i Skåne med erosionsskador Foto: SGI/Sebastian Bokhari Irminger

Var förekommer erosion?

Det finns många platser längs Sveriges havskuster, vattendrag och insjöar där det finns erosionsbenägna jordarter. Detta gäller särskilt för stora delar av kusterna i Halland, Skåne, Blekinge, Östra Småland, samt på Öland och Gotland.

Vi har gjort en översiktlig inventering som visar att längs ungefär 15 procent av Sveriges havskuster finns förutsättningar för stranderosion. Motsvarande översiktliga inventering för vattendrag har genomförts för ca 80 vattendrag.

Förändrat klimat påverkar erosionen

Erosionsförhållandena påverkas av landhöjningen. Klimatförändringen kommer att innebära stigande havsnivåer och globalt räknar IPCC med att prognosen för år 2100 är en havsnivåhöjning på ca 1 m. Ökningen sker successivt men accelererar mot slutet av seklet. I de norra delarna av Sverige kommer landhöjningen att motverka de höjda havsnivåerna och den relativa havsnivåhöjningen blir mindre. Den relativa havsnivåhöjningen är nettoeffekten av havsnivåhöjning och landhöjning.

Den relativa havsnivåhöjningen är som störst i södra Sverige medan den relativa havsnivåhöjningen i norra Sverige i princip uteblir och därmed förväntas inte erosionen i landets norra delar öka på samma sätt som i de södra delarna.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig?