Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Geologins Dag

På Statens geotekniska institut (SGI) kommer vi dagligen i kontakt med geologi. Både i Sverige och utanför vårt lands gränser. Vi brukar säga att det ska vara säkert att färdas och bo. Samhället ska byggas på säker grund för hållbar utveckling. Eftersom geologin är grunden som vi står, sitter, springer, kör och sover på är det viktigt att marken håller att bygga på.

Illustration av verktyget Geokalkyl

En bra grund skapar man genom att skaffa sig kunskap och sprida information. Exempelvis genom att samla på kunskap om sådan geologi som är lämplig respektive olämplig att bygga hus och vägar på. Här kan du läsa mer om varför ras och skred inträffar.

Vi har tagit fram ett digitalt geokalkylverktyg så att man kan bygga på rätt plats. Då blir det både effektivare och billigare. Verktyget räknar fram ungefärliga kostnader för grundläggning, schaktarbeten och eventuella förstärknings-, sanerings-, eller klimatanpassningskostnader. Resultaten från kostnadsberäkningarna redovisas i tredimensionella kartor och bilder som i exemplet ovan.
Bild:
Illustration av verktyget Geokalkyl.

Hur bygger vi hållbara vägar i framtiden?

Stor vägskada intill ett vattendrag. Stor del av vägen är urgröpt. Foto: SGI

Så, om geologin är säker, eller stabil, så håller husen och broarna ihop utan att rasa samman. Men med tiden kan omgivningen förändras och göra att marken ändå blir osäker, eller ostabil. Därför måste man bygga nytt och anpassa gammalt med tanke på dessa förändringar. Här kommer kunskap om klimatförändringar in som en viktig del i arbetet. Vår handlingsplan för effektivare markbyggande hjälper oss att samarbeta. En annan sak vi undersöker är möjligheten att bygga på torv.

Jordskred och erosion

Att förebygga skador på grund av jordskred och erosion är en av SGI:s uppgifter. Kanske har du hört talas om något av de mest omtalade skreden ?

Mätning av kvicklera med helikopter Foto: SGU

Kvicklera. Ett stort antal skred i Västsverige, speciellt sådana med stor utbredning, har varit kvicklereskred. När en kvicklera utsätts för störning (t.ex. genom omrörning eller vibrationer) kan den förlora större delen av sin hållfasthet, och bli helt flytande. Här kan du se en film om kvicklera .


 

Bild på en strand i Ängelholm Foto: SGI/Per Danielsson

Bygga och åtgärda smart längs våra vackra kuster? Erosion av vårt landskap förekommer nästan överallt på grund av väder och vind, men är särskilt tydlig – och blir ett problem – längs kuster och vattendrag . En ny kartvisningstjänst visar var det är risk för erosion. Vi undersöker skredrisken vid vissa vattendrag, forskar om naturanpassade erosionsskydd och hjälper kommunerna som är särskilt sårbara för havets vågor i till exempel Skåne.


Markföroreningar

Illustration Foto: SGI

På många håll i Sverige förekommer så mycket föroreningar i marken att  den måste saneras eller återställas på ett eller annat sätt. SGI hjälper då till med teknik och forskning som du kan läsa mer om här. Tillsammans med andra myndigheter tar vi fram bättre kunskap om förorenade sediment i sjöar och hav.

Bild: Illustration av en miljöteknisk undersökning. Hur många förorenade områden finns det i Sverige? Svaret hittar du om du klickar på en av länkarna ovan.


Provrör där jorden har skiktat sig i olika lager. Foto: SGI

Bild: Geologi i provrör! Fotot visar ett provrör där jorden har skiktat sig i olika lager.

Senast uppdaterad/granskad: 2024-01-30
Hjälpte informationen dig?