Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Ett skred och slamströmmar i Kattån, Gällivare kommun Foto: SGI/Karin Lundström

Väderleken kan påverka skred

Blöta marker och höga flöden kan leda till jordskred. Vanligast är att skred inträffar när det slutat regna.

- Vattnet i vattendrag utgör en mothållande kraft för de slänter som går ned i vattendraget. När vattennivån sjunker kan det göra slänten mindre stabil, säger Helene Kennedy, chef för avdelning Effektivare markbyggande.
Jordarten har också betydelse för släntens stabilitet.
- Mest känsligt är det i områden där slänterna utgörs av finjord som består av lera eller silt, säger Helene Kennedy.

SGI har en Tjänsteman i beredskap (Tib), som stöttar räddningstjänsten och andra myndigheter med geoteknisk kunskap i händelse av ett skred. Tib ingår i den krisorganisation som leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

 

Senast uppdaterad/granskad: 2020-02-21
Hjälpte informationen dig?