Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Presentationer från Kustmöte 2020

Kustmöte 2020 arrangerades digitalt den 20 oktober 2020. Temat för mötet var praktiska åtgärder för klimatanpassning vid kusten. Här kan du ta del av presentationerna.

Adaptive Coastal Management and Resilience in East Anglia, UK (PDF, 12,91 MB)
Kellie Fisher, Environment Agency

Kustnyheter i korthet (PDF, 1,68 MB)
HannaSofie Pedersen och Sebastian Bokhari Irminger, SGI

Sveriges första strandfodringsprojekt (PDF, 11,9 MB)
Mona Skoog, Ystads kommun

Tillståndsansökan för översvämningsskydd på Falsterbonäset (PDF, 1,46 MB)
Erik Andersson, Vellinge kommun

Life Coast Adapt Lägesrapport – Borttagning av invasiva och expansiva arter (PDF, 6,27 MB)
Susann Milenkovski, Region Skåne

Sandstaket som kusterosionsåtgärd (PDF, 3,03 MB)
Geraldine Thiere, Ängelholms kommun

Vågklimat och potentiell sedimenttransport utmed Skånes kust (PDF, 3,03 MB)
Björn Almström, Lunds universitet

Klimatanpassning av oceanhamnen (PDF, 0,76 MB)
Emanuel Schmidt, Sweco

Film: Kustmöte 2020, pass 1

 • Erfarenheter från England: Adaptive coastal management and resilience in East Anglia, UK
  Kelly Fisher, FCERM Senior Advisor, Environmental Agency
 • Kustnyheter i korthet
  HannaSofie Pedersen och Sebastian Bokhari Irminger, SGI
 • Erfarenheter från Ystads kommun:
  Sveriges första strandfodringsprojekt. Hur gick det till, varför strandfodring och vad händer nu?
  Mona Skoog, Miljö-och klimatstrateg, Ystads kommun

Film: Kustmöte 2020, pass 2

 • Erfarenheter från Vellinge kommuns: Tillståndsansökan för översvämningsskydd på Falsterbonäset
  Erik Andersson, projektledare för kommunens tillståndsansökan
 • Kustnyheter i korthet
  HannaSofie Pedersen och Sebastian Bokhari Irminger, SGI
 • Aktuell forskning:
  Lägesrapport från LIFE Coast Adapt
  Susann Milenkovski, miljöstrateg, Region Skåne

Film: Kustmöte 2020, pass 3

 • Erfarenheter från Ängelholms kommun: Sandstaket längs stränderna och bottenskanning i Rönneå
  Geraldine Thiere, hållbarhetsingenjör klimatanpassning, Ängelholms kommun
 • Aktuell forskning: Vågklimat och potentiell sedimenttransport utmed Skånes kust
  Björn Almström, doktorand LTH vid Avdelningen för Teknisk vattenresurslära
 • Kustnyheter i korthet
  HannaSofie Pedersen och Sebastian Bokhari Irminger, SGI
 • Klimatanpassning av skyddsvall i Lomma
  Lars Jonasson, DHI
 • Klimatanpassning av Oceanhamnen, Helsingborg
  Emanuel Schmidt, Sweco
Senast uppdaterad/granskad: 2021-11-08
Hjälpte informationen dig?