Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Förorenade områden

Här hittar du våra egna kurser, men även utbildningar och kurser som arrangeras av andra aktörer. Vi samlar dem här som en del av vårt uppdrag att driva på kompetenshöjningen inom ämnet Förorenade områden.

Det finns ett stort antal kurser hos olika aktörer med anknytning till efterbehandlingsområdet  både korta fortbildningskurser, högskolekurser och en yrkeshögskoleutbildning.

Korta fortbildningskurser

Kontinuerligt ges ett antal fortbildningskurser som riktar sig till yrkesverksamma. De ges av SGI och andra organisationer såsom Svenska Geotekniska Föreningen. Du kan läsa mer via länkarna nedan. Det anordnas även temadagar inom branschen, till exempel av Nätverket Renare Mark. Kurserna kan handla om exempelvis planering och upphandling av efterbehandling, miljötekniska markundersökningar, certifiering för miljöprovtagare, laktester, riskbedömning, statistik, riskvärdering samt förorenade byggnader.

SGI:s kurser:
- Laktester – miljöbedömning av förorenad jord, avfall och byggprodukter
- Riskvärdering SAMLA för förorenade områden
- Utbildningspaket för miljöhandläggare

 Andra organisationer med fortbildningskurser/temadagar:
- Svenska Geotekniska Föreningen
- Nätverket Renare Mark

Högskolekurser

Många av lärosätenas utbildningar är breda kurser som översiktligt täcker in hela kedjan från problemidentifiering via undersökningar, riskbedömningar och övriga utredningssteg till olika efterbehandlingsmetoder. Andra kurser behandlar geo- och miljökemi kopplat till spridningsprocesser samt riskbedömning med statistik som verktyg. Vidare ges specifika kurser om saneringsmetoder, geokemisk modellering, provtagnings- och analysmetoder, avfallshantering och deponering, hydrogeologi, geovetenskap med miljökoppling samt slutligen fallstudiekurser/praktik. Det finns även en tvåårig yrkeshögskoleutbildning som är en praktisk miljöutbildning koncentrerad på förorenad mark.

Läs mer om kurserna genom att söka på respektive arrangörs egen webbplats.

Om något är fel eller saknas i förteckningen ovan, kontakta oss så lägger vi till uppgifterna.

Senast uppdaterad/granskad: 2022-04-01
Hjälpte informationen dig?