Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

En grävmaskin som gräver och ett arbetsfordon som schaktar bort jordmassor. Foto: Thomas Adolfsén/Scandinav bildbyrå

Schakt- och fyllningsarbete

I princip all grundläggning medför att schaktning måste utföras.

För exempelvis tunga byggnadsverk, byggnader i stadsmiljö och byggnader med källarplan krävs djupa schakter som kan medföra stabilitetsproblem. De måste därför planeras noggrant och vid mer komplicerade förhållanden krävs ofta en stödkonstruktion för schaktväggarna. För enkla och grunda schakter kan schaktning utföras med lutande slänt.

Problem vid arbete med schaktning är vanligt, inte minst vid relativt grunda schakter där vaksamheten brister. Att hamna under jordmassor från en 1-2 m djup jordschakt motsvarar att få 2-3 ton över sig, vilket är tillräckligt för att orsaka stora kroppsliga skador och i värsta fall kväva en människa. En förutsättning för säker schaktning är att de geotekniska förhållandena klarläggs redan på projekteringsstadiet och att dessa följs upp under arbetets gång. Säker schaktning uppnås när arbetena leds och genomförs av kunnig och erfaren personal som följer upp jord- och vattenförhållandena och anpassar arbetssättet efter dessa. Vägledning för arbete med schakter kan fås i skriften Schakta säkert (PDF, 14,58 MB).

Vid anläggningsarbeten utförs ibland fyllningar på jord som är lös och som sätter sig då den belastas. Jordmassor är tunga och 1 m fyllning motsvarar vikten av ett tvåvåningshus. Svåra sättnings- och stabilitetsproblem kan uppkomma och det kan bli svårt att packa fyllningen ordentligt. Egenskaper i både naturlig jord (undergrund) och fyllningsmaterial måste därför undersökas noggrant och problemställningar analyseras före utläggning av fyllning.

Senast uppdaterad/granskad: 2023-12-12
Hjälpte informationen dig?