Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Redovisning, tolkning och utvärdering av data

Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar redovisas tillsammans i en Markteknisk undersökningsrapport (MUR) som skall innehålla upplysningar om och resultat från undersökningarna.

I Markteknisk undersökningsrapport, MUR, redovisas tolkade och korrigerade värden och undersökningarnas relevans, kvalitet och spridning värderas. Till underlag för MUR ligger en Försöksrapport/Fält respektive Försöksrapport/Lab där utförda försök sammanställs och redovisas i text och grafik.

Tolkning och utvärdering

Mätresultaten från olika metoder, till exempel vingförsök utfört i lös jord, behöver korrigeras med hänsyn till konflytgränsen och överkonsolideringsgrad (OCR). Efter korrigering används begreppet härlett värde för dessa data. I en MUR ska samtliga härledda värden sammanställas. Lokal empiri likställs med ett härlett värde och bör ingå i sammanställningen. Motstridiga data som anses avvikande eller felaktiga ska inte tas med.

Senast uppdaterad/granskad: 2023-10-17
Hjälpte informationen dig?