Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Roller och ansvar

Planering och byggande är ofta en lång och komplicerad process där många aktörer är inblandade. Vår uppgift är att stötta samhället med expertstöd och ta fram ny kunskap inom det geotekniska området.

SGI:s roll

Vi stöttar med expertkunskap och rådgivning till länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter, konsulter, byggföretag, allmänheten och samhället i övrigt i frågor om effektivt markbyggande.

  • I planeringsskedet ger vi stöd till länsstyrelser genom att granska geotekniska säkerhetsfrågor i planprocessen. Det gör vi via vårt stöd till myndigheter. Vi kan även hjälpa andra aktörer i planeringsskedet, till exempel genom att välja lämpliga områden för bebyggelse eller lämplig placering av bebyggelsen inom ett område.
  • I projekteringsskedet: Mot avgift kan vi vara ett beställarstöd i processen att granska handlingar och handla upp konsulter eller entreprenörer. Vi kan även föra in forskningsresultat och bidra till nya tekniska lösningar. Det gör vi inom vår rådgivning för effektivare markbyggande.
  • Under produktionsskedet: Mot avgift kan vi ge råd om en effektivare hantering av tillgängliga materialresurser. Utöver det kan vi föreslå och följa upp nya tekniska lösningar i samband med utförandet av nya konstruktioner. Se vår rådgivning.

 

Senast uppdaterad/granskad: 2023-12-12
Hjälpte informationen dig?