Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Arbetsrapporter – Svensk Djupstabilisering

Här finns de 39 arbetsrapporterna som togs fram under samverkansprojeket Svensk Djupstabilisering.

1. Arlandabanan, Norra böjen. Sättningar hos järnvägsbank på KC-pelare (PDF, 0,93 MB)

2. KC-förstärkning för schakt inom spont, Filipstad Brygge, Oslo (PDF, 5,41 MB)

3. Inblandningsmekanismer vid djupstabilisering med kalk, kalk cementpelare och cementpelare (PDF, 0,81 MB)

4. Undersökning av KC-pelare med avseende på dess homogenitet (PDF, 8,71 MB) 

5. Bestämning av egenskaper i cellstabiliserad torv (PDF, 9,01 MB)

6. Rörelser och portryck vid kalkpelarinstallation. Redovisning av mätresultat (PDF, 3,4 MB)

7. Masstabilisering av väg 590, Askersund (PDF, 4,2 MB)

8. KC-pelarförstärkning av instabil slänt. E4, delen Nyland - Ullånger, Västernorrlands län. Åtgärder och mätningar (PDF, 6,18 MB)

9. Grunnforsterkning med kalksementpælar (PDF, 11,44 MB)

10. Dimensioneringsvägledning för djupstabilisering. Finska Vägverkets klarlägganden (PDF, 0,82 MB)

11. Historik och svenska erfarenheter av kalkstabilisering av vägterrasser (PDF, 1,53 MB)

12. Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera (PDF, 1,53 MB)

13. Utvärdering av verksamheten inom Svensk Djupstabilisering - vetenskaplig uppläggning - måluppfyllelse av FoU-plan (PDF, 8,54 MB)

14. Stabilisering av torv i laboratoriemiljö – Utveckling av referensmetod (PDF, 4,68 MB)

15. Djupstabilisering med kalk-cementpelar – Provfält (PDF, 2,07 MB)

16. Laboratorieinblandning för stabilisering av lera – Referensmetod (PDF, 3,42 MB)

17. Kalkcementpelarförstärkning för bro – Funktionsuppföljning (PDF, 5,41 MB)

18. Kalk och kalkcementpelare – Jämförelse mellan laboratoriestabilisering och pelarinstallation (PDF, 5,23 MB)

19. Kalkcementpelare i skivor - Modellförsök (PDF, 5,23 MB)

20. Stabilisering av torv. Referensmetod för laboratorieinblandning. Steg 1 - insamling av erfarenheter (PDF, 0,29 MB)

21. Erfarenhetsbank - Etapp 2 Erfarenhetsåterföring (PDF, 0,38 MB)

22. International Workshop on Deep Mixing Technology for Infrastructure Development - Current Practice & Research Needs (PDF, 2,74 MB)

23. Studie av inverkande faktorer i blandningsprocessen vid djupstabilisering med kalkcementpelare – Fältförsök i Håby (PDF, 7,15 MB)

24. Peptisering vid djupstabilisering (PDF, 0,41 MB)

25. Stabiliseringsolidifiering av förorenad jord – en förstudie (PDF, 7,76 MB)

26. Gränszon cementpelare-lera, en förstudie (PDF, 0,41 MB)

27. A complementary field study on the uniformity of lime-cement columns – Field tests at Strängnäs (PDF, 4,58 MB)

28. Stabilisering av torv – ringtest av referensmetod för tillverkning av laboratorieprov (PDF, 3,22 MB)

29. Hållfasthetsfördelning i kalkcementpelare – Fältförsök i Strängnäs (PDF, 5,88 MB)

30. Stabiliserad jords egenskaper. Påverkan på miljö (PDF, 0,73 MB)

31. A laboratory model study on the transition zone and the boundary layer around lime-cement columns in kaolin clay (PDF, 1,18 MB)

32. Kalkcementpelare som jordförstärkning – hur kan vi åstadkomma rätt funktion. Projektering, utförande och kontroll. Workshop Göteborg o Stockholm (PDF, 2,36 MB)

33. Stabilisering av sulfidjord. En litteratur- och laboratoriestudie (PDF, 3,06 MB)

34. Långtidsegenskaper hos kalkcementpelare – en studie av 10 år gamla kalkcementpelarförstärkningar (PDF, 8,83 MB)

35. Seismisk kontrollmetod för KC-pelare (PDF, 4,7 MB)

36. Beständighet hos djupstabiliserad jord (PDF, 0,42 MB)

37. Vetenskaplig utvärdering av verksamheten inom Svensk Djupstabilsering (PDF, 0,41 MB)

38. Kemiska reaktioner vid stabilisering av jord. 2006 (PDF, 0,59 MB)

39. Dynamisk påverkan. 2006 (PDF, 10,31 MB) 

Senast uppdaterad/granskad: 2018-02-20
Hjälpte informationen dig?