Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Flygfoto över Göta älv där älven delar sig. Foto: Mikael Svensson / Scandinav bildbyrå

Skredsäkring längs Göta älv

Längs Göta älv är det hög risk för ras och skred, vilket kan påverka både samhället och den enskilda människan. Riskerna ökar dessutom i ett förändrat klimat. Statens geotekniska institut arbetar tillsammans med berörda kommuner, organisationer och andra myndigheter för att minska risken för skred längs älven.

Göta älv förser cirka 700 000 människor med dricksvatten. Ett skred i ett förorenat område kan få svåra följder för vattenförsörjningen. Ras och skred kan även påverka enskilda människor samt viktiga samhällsfunktioner som vägar, järnvägar, farleder och elförsörjning.

Klimatförändringarna innebär att många områden längs älven får en högre risk för skred, om inga åtgärder vidtas. Men mycket kan göras för att förebygga ras och skred.

Regeringen har gett Statens geotekniska institut uppgiften att minska risken för ras och skred längs Göta älv. Detta arbete görs tillsammans med Delegationen för Göta älv. Delegationen tillför kunskap om områden längs älven, hjälper till att planera arbetet med skredsäkring, ger råd och bedömer vilka ras- och skredsäkrande insatser som ska få statliga bidrag. 

Mer om skredsäkring av Göta älv:

 • I ditt område
  Utredningar på gång i ditt område.
 • Nyheter
  SGI:s egna nyheter och pressmeddelanden om skredsäkring av Göta älv. Men också det som andra rapporterat
 • Sök statsbidrag
  Sök bidrag för åtgärder i områden längs Göta älv. Här får du reda på hur man gör.
 • Göta älvutredningen
  2012 avslutades en utredning av älvens stabilitetsförhållanden. Den ligger till grund för det arbete som nu görs.
Senast uppdaterad/granskad: 2024-05-27
Hjälpte informationen dig?