Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Två projekt har beviljats bidrag

Två projekt beviljades medel från 2019 års utlysning inom SGI:s forsknings- och teknikutvecklingsprogram Tuffo. Projekten handlar om att utveckla och verifiera metoder för innovativ sanering av mark och vatten. I ett av projekten används ett system som har tagits fram av forskare vid NASA:s Kennedy Space Center.

Båda projekten är treåriga och startade under 2020. De beviljade Tuffo-medlen får utgöra maximalt 50 procent av projektens totala budget.

Följande projekt har beviljats bidrag:

Innovativa material för adsorption av oorganiska föroreningar
(PDF, 0,08 MB)
2 760 000 kronor, Örebro Universitet.
Syftet är att efterbehandla förorenad mark och förorenat vatten på plats med fokus på redoxkänsliga grundämnen. Projektet ska till exempel titta på olika tillsatsämnen bestående av natur- och restprodukter som påskyndar eller fastlägger föroreningar i marken. Om projektet slår väl ut ger det underlag för att kunna föreslå saneringsmetoder som är hållbara och mindre resurskrävande än dagens metodik med schaktsanering.

SafeSed – Säker och icke-destruktiv avskiljning av föroreningar från sediment (PDF, 0,09 MB)
4 014 000 kronor, Umeå Universitet.
Projektets övergripande mål är att generera ny kunskap om en nyutvecklad saneringsmetod in situ för förorenade sediment, Sorbent Polymer Extraction and Remediation System (SPEARS), urspungligen framtagen av forskare vid NASA:s Kennedy Space Center. Om projektet slår väl ut finns potential för att få fram en ny åtgärdsmetod för sediment i Sverige och implementering av SPEARS i stor skala i Norden.

 

Senast uppdaterad/granskad: 2023-11-28
Hjälpte informationen dig?