Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Foto: Scandinav

Hållbart markbyggande - en handlingsplan i ett föränderligt klimat

För att öka samhällets kunskap om hur klimatrelaterade risker förenade med markbyggande kan hanteras i ett klimat som förändras arbetar SGI enligt en handlingsplan. Handlingsplanen visar hur SGI ska bidra till genomförandet av den nationella strategin för klimatanpassning inom sitt verksamhetsområde

De åtgärder som SGI ska arbeta med är inriktade på att minska de risker som är förenade med ändrade markförhållanden och spridning av föroreningar i ett föränderligt klimat.

Handlingsplanen omfattar åtgärder för att:

  • risker med ras och skred hanteras effektivt och hållbart.
  • stränder längs kust, sjöar och vattendrag används och förvaltas hållbart.
  • samhället planeras och byggs hållbart med hänsyn till ett förändrat klimat.
  • risker med förorenade områden hanteras med hänsyn till ett förändrat klimat.

Större markrörelser och förorenade områden i bebyggd miljö utgör redan i dag en fara för människors liv, hälsa och samhällsviktig verksamhet. Sannolikheten att stranderosion, skred och andra markrörelser och spridning av föroreningar ökar, som en följd av klimatförändringens effekter, är mycket stor. SGI har sedan 2017 arbetat efter en handlingsplan för hållbart markbyggande och den reviderades under 2020.

Gäller 2021-2025
Handlingsplanen gäller 2021–2025, men blickar framåt till år 2030. Mål och åtgärder utgår från den klimat- och sårbarhetsanalys för SGI som genomfördes under 2020. Handlingsplanen fokuserar på de mest allvarliga riskerna som kan uppstå på grund av klimateffekter och påföljande samhällskonsekvenser.

Inför revideringen av handlinsplanen har även en aktuell beskrivning av pågående arbete för ett hållbart markbyggande sammanställts. 

Handlingsplanen är framtagen utifrån SGI:s samhällsuppdrag att utveckla och förmedla kunskap om markbyggande och markanvändning för att minska riskerna med olika markrörelser och förorenade områden i ett föränderligt klimat. Handlingsplanen uppfyller också de krav som förordningen för myndigheters klimatanpassningsarbete ställer.

Ta del av handlingsplanen, Hållbart markbyggande – en handlingsplan i ett föränderligt klimat (PDF, 0,36 MB)

Läs också gärna klimat- och sårbarhetsanalysen samt statusbeskrivningen av pågående arbete för hållbart markbyggande som du finner som relaterad information.

 
Senast uppdaterad/granskad: 2021-03-24
Hjälpte informationen dig?